לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה

 

מדינת ישראל היא מדינת רווחה מתקדמת בה ישנה אחריות מהמדינה כלפי החלשים והנזקקים בחברה. עיקר המנגנון באמצעותו דואגת המדינה לחלשים ולנזקקים היא מערכת הביטוח הלאומי אשר מעניקה קצבאות וגמלאות במגוון מצבי חיים. במסגרת זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה ניתן למנות קצבת נכות, קצבת ניידות, זכויות ממשרד הבריאות וזכויות בחינוך.

 

גמלת נכות מביטוח לאומי

כאשר מדובר על זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה מדובר בין היתר על ביטוח לאומי וקצבת נכות. להורים לילד עם נכות קבועה זכות לקצבת ילד נכה כל עוד הילד מצוי בביתו ולא במסגרות פנימייה. גובה הקצבה הקבועה תלוי בשיעור הנכות הקבועה של הילד הנכה. לעיתים יש זכאות גם לגמלת ניידות כאשר הנכות מגבילה את תנועתו של הילד.

 

ליווי מיד מכוונת

הורים לילד בעל נכות קבועה זכאים לליווי ממרכזי יד מכוונת בתביעתם כנגד ביטוח לאומי ללא כל עלות של השירות. מרכזי יד מכוונת שייכים לביטוח לאומי והם מסייעים בהכנה לוועדות השונות לרבות ועדה רפואית לילד נכה. הידע המקצועי חיוני לשם מימוש הזכויות מביטוח לאומי ומומלץ להיעזר בשירות טרם המועד של הוועדה על מנת להגיע מוכנים.

 

זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה – קצבת ניידות

הורים רבים לילדים עם נכות קבועה זכאים גם לגמלת ניידות עקב הקושי בניידות של ילדם הנכה. לעיתים מדובר על קצבה חודשית נוספת מביטוח לאומי. יש הטבות בגמלת ניידות אשר ניתנות לבעלי רכבים, כגון הלוואה למימון מיסי הרכב, לימודי נהיגה ייעודיים לבעלי אביזרים מיוחדים ברכב והחזר הוצאות על אביזרי ניידות לרכב. קצבת הניידות ניתנת לבעלי רכב ולחסרי רכב, על מנת לסייע במימון הוצאות הניידות שלהם.

הורי ילד עם נכות קבועה עשויים להיות זכאים לרכב מסחרי המותאם לכיסא גלגלים אשר בו מותקנת מעלית מותאמת. ההורים הזכאים לכך עקב מצבו של הילד הנכה, יידרשו לשלם עשרים אחוזים ממחיר הרכב כאשר את כל האבזור הנדרש הם מקבלים ללא עלות נוספת. קצבת ניידות ניתנת לזכאים ללא תלות בסוג הרכב וזו נועדה לסייע במימון ההתניידות עם הילד הנכה.

 

זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה – זכויות בחינוך

ישנן התאמות שצריכות להיות בכל מוסדות החינוך לרבות שני תאי שירותים נגישים ודרך נגישה לכניסה לבניין, לשירותים הנגישים ולפיר מעלית בנוסף ניתן לקבל התאמה פרטנית בהתאם לנכות ממנה סובל התלמיד. לדוגמה, מעלית או כבש לילדים עם מוגבלות בתנועה, כיסא ושולחן המותאמים לילדים עם מוגבלות פיזית ועוד.

על מנת לקבל את התאמות הנגישות במוסד רשמי על ההורים להגיש בקשה למחלקת החינוך ברשות. כאשר מדובר במוסד מוכר שאינו רשמי את הבקשה יש להגיש לבעלי המוסד החינוכי. משרד החינוך יכול להשתתף בכל עלות ההנגשה או בחלקה כמו גם בהנגשה פיזית, בהנגשה טכנולוגית ובהגשת טיולים. בעלי מוסד חינוכי יכולים להגיש בקשה לסיוע בתקצוב גם במוסדות המוכר שאינו רשמי.

 

נקודות זכות במס הכנסה

הורים לילד עם נכות קבועה זכאים ל-2 נקודות זיכוי במס ההכנסה ומשמעות הדבר הוא שפחות מס ינוכה משכרם. ניתן לחלק את נקודות זיכוי המס בין בני הזוג כמו גם להעניק אותן להורה ספציפי. בקשת נקודות הזיכוי יש להגיש מדי שנה מחדש. לשם קבלת נקודות הזיכוי, ההורים צריכים לפנות לפקיד השומה במס הכנסה ולהגיש את כלל המסמכים הדרושים כפי שאלו מפורטים באתר מס הכנסה.

 

הנחה בארנונה

כחלק ממגוון זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה הם זכאים להנחה בארנונה. לשם מימוש זכות זו יש לפנות לאגף הארנונה ברשות המקומית כאשר כל עירייה מעניקה הנחות בהתאם להחלטתה. ניתן למצוא הבדלים בגובה ההנחה מעירייה לעירייה. ישנה גם הנחה בחשבון המים, הטלפון והחשמל. הורי ילד שזכאי לגמלת ילד נכה יכולים גם לקבל תג נכה עבור הרכב המשפחתי.

 

מעורבות בטיפול

כאשר מדברים על זכויות הורים לילד עם נכות קבועה, מלבד הזכויות הסוציאליות, חשוב לדבר גם על הזכויות הרפואיות. לכל ההורים יש את הזכות לקבל מידע רפואי מקיף ולהיות מעודכנים כראוי במצבו של ילדם. בהתאם לחוק זכויות החולה, על הרופאים והמטפלים ליידע את האפוטרופוסים של כל חולה על מצבו ועל כלל הטיפולים האפשריים לו. מלבד קבלת המידע ההורים זכאים להחליט עבור ילדם גם לגבי אילו טיפולים הם מעוניינים שהוא יקבל.

 

זכויות ממשרד הבריאות

הורים לילדים הסובלים מנכות קבועה זכאים גם לסיוע של משרד הבריאות למימון ציוד שנועד לעזור בטיפול ובניידות. הסיוע כולל מימון עבור רכישת כיסא גלגלים, הליכון, מנוף ביתי ועוד סיוע זה ניתן על ידי משרד הבריאות כאשר המשרד מסייע גם במימון עריכת שינויים מבניים בבית ההורים במידה והדבר נחוץ לשם התאמת הבית לילד הנכה ולטיפול בו.

 

סיכום זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה בהרחבה. כפי שציינו, ההורים זכאים לגמלת ילד נכה ולגמלת ניידות במידה והנכות מקשה על ניידותו של ילדם. מלבד זאת יש להורים זכויות בחינוך לרבות הנגשה של בית הספר בהתאם למוגבלות ממנה סובל ילדם.

 

ליווי למיצוי זכויות

במידה ואתם זקוקים למידע נוסף לגבי זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה פנו אלינו בעמותות קול הזכויות המתמחה בתחום. אנו מלווים משפחות כמותכם במיצוי זכויות מול כלל הרשויות השונות. אנו מבינים את הקושי הרב הנלווה לגידול ילד נכה ואנחנו פה למענכם. אל תהססו ליצור עמנו קשר בהקדם.

 

התפיסה החינוכית השלטת כיום גורסת כי שילובם של ילדים נכים בכל תחומי העשייה בבתי הספר הינה הכרחית ותורמת רבות לילדים המשולבים ולחברת הילדים הכללית. הילדים לומדים להכיר בערך של המוגבלות ומתקבלת ההבנה לגבי המגוון האנושי וחשיבותו כבר בגיל צעיר. השאיפה היא שבאמצעות ההנגשה הילדים יוכלו להיות אוטונומיים לחלוטין.

התוקף של קצבת ילד נכה פגה אוטומטית עם הגיע הילד לגיל 18. במועד זה הזכאות לקצבת ילד נכה מוחלפת על ידי הביטוח לאומי בזכאות לקצבת נכות כללית. מצבו הרפואי של החולה עשוי להיבחן שוב על ידי וועדה ובהתאם לממצאים יקבע אם הוא יהיה זכאי לקבל את הקצבה החודשית ואת סכומה. כאשר מדובר בילד עם נכות קבועה לרוב לא תידרש בדיקה נוספת.

פעוטות שעברו את ההליך של וועדת אבחון ונקבע על ידי הוועדה שהם בעלי מוגבלות תפקודית זכאים לשילובם במסגרת של מעון יום שיקומי. מקום כזה דואג הן לצרכים הרפואיים והן לאלו החברתיים. מעונות אלה מותאמים לפעוטות בעלי צרכים מיוחדים עד לגיל 3.

במידה וילד נכה משתלב במסגרת חינוכית רגילה ולא של החינוך המיוחד, בית הספר באמצעות הרשות המקומית נדרשים לבצע את ההתאמות המבניות שיאפשרו את שילובו של הילד כראוי. ילדים עם נכות קבועה זכאים לשירותי הסעה מביתם ישירות לבית הספר בלי קשר למרחק המדובר. במידה והילד הנכה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ישנה גם זכאות לליווי בהסעה.

זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה
זכויות הורים לילדים עם נכות קבועה
תוכן עניינים