לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

זכויות ילד חירש

להאזנה:

 

חיים כאדם חירש בכלל וכילד חירש בפרט הינם חיים לא פשוטים שמצריכים לא מעט התאמות והסתגלויות בחיי היום יום. להלן, נתמקד בזכויות ילד חירש לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה אשר תאפשר לו ולמשפחתו להמשיך ולהתקיים באופן רגיל ככל הניתן, למרות קיומה של החירשות.

 

גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה

גמלת ילד נכה עשויה להיות רלוונטית עבור ילדים שחוו ירידה ביכולת השמיעה של 40 דציבלים או יותר בתדירויות הדיבור בשתי האוזניים.

 

מתי משולמת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה

גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה משולמת, הלכה למעשה, בחודש בו הוגשה התביעה. יחד עם זאת, יכולים לקבל הזכאים לגמלה תשלום רטרואקטיבי בגין תקופה שלא עולה על שנה טרם הגשת התביעה.

 

תשלום רטרואקטיבי

הלכה למעשה, תשלום רטרואקטיבי יוכל לצאת מן הכוח אל הפועל בהנחה ובכפוף למסמכים הרפואיים שהגיש מבקש הגמלה, התקיימו התנאים המזכים עבור קבלת הגמלה כבר בטרם הגשת התביעה עצמה.

זכויות ילד חירש
זכויות ילד חירש

 

גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה – מי זכאי?

ילדים שיש להם ירידה בשימה של, לכל הפחות, 40 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי האוזניים – זכאים לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה החל מיום הלידה ועד הגיעם לגיל 18 ו – 3 חודשים.

 

גובה גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה

מטבע הדברים, ככל שהירידה בשמיעה הינה גדולה יותר, כך גובה הגמלה יהיה גבוה יותר בהתאם.

 

ירידה בשמיעה של 40 – 44 דציבלים

הלכה למעשה, ילד שחווה ירידה בשמיעה בגובה של 40 עד 44 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי האוזניים שלו שזקוק למכשיר שמיעה באופן קבוע – יהיה זכאי לגמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה בשיעור של 50%.

בפועל, נכון לשנת 2021, גמלה בגובה של 50% הינה גמלה בגובה של 1268 ש”ח – זאת, בתוספת סכום של 153 ש”ח.

 

ירידה בשמיעה של 45 דציבלים או יותר

ילד שחווה ירידה בשמיעה בגובה של מעל 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בשתי האוזניים שלו – יהיה זכאי לגמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה בגובה של 100%. בפועל, נכון לשנת 2021, גמלה בגובה של 100%, הינה גמלה בגובה של 2608 ש”ח – זאת, בתוספת סכום של 379 ש”ח.

 

ילד שנקבעו לו 3 עילות זכאות

ילד הסובל מפגיעה ביכולת השמיעה שנקבעו לו 3 עילות זכאות שכל אחת ואחת מהן מזכה אותו בקצבה בשיעור של 100% – יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות בשיעור של 188%. קרי, סכום של 4773 ש”ח – זאת, נכון לשנת 2021.

 

משפחה בה יש שני ילדים נכים או יותר

במקרה בו במשפחה אחת ישנם יותר משני ילדים נכים, תהיה זכאית המשפחה לקבלת גמלת נכות מוגדלת עבור כל אחד מילדיהם. הלכה למעשה, התוספת לגמלת הנכות תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לילד.

 

תנאי זכאות נוספים לקבלת הגמלה לילד חירש או כבד שמיעה

בנוסף להיותו של הילד סובל מירידה ביכולת השמיעה שלו, נדרשים כמה תנאי זכאות נוספים.

 

ילד של מבוטח תושב ישראל

הלכה למעשה, על מנת שהילד החירש יהיה זכאי לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה עליו להיות בנו של תושב ישראל או לחלופין, להיות בנו של אדם שהיה מבוטח שנפטר בהיותו תושב ישראל.

 

מקרה של ילד שעלה לארץ ללא הוריו

במקרים מיוחדים בהם עלה הילד לארץ בהיעדר הוריו, יהיה הוא עשוי להיות זכאי לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה בתנאי שעלה עם אדם שהינו האפוטרופוס שלו או לחלופין, עם בן משפחה כגון: סב או סבתא, אח או אחת, דוד או דודה.

 

מיקום הילד

על מנת שהילד יוכל לקבל גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה עליו להיות בישראל. אולם, בתנאים מסוימים ייתכן ותתאפשר זכאות לקבלת הגמלה גם לילד שיצא לחו”ל.

 

 משפחת אומנה

במידה ושוהה הילד אצל משפחת אומנה – לא יהיה זכאי לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה.

יחד עם זאת, החל משנת 2016, במידה ומדובר במקרה של משפחת אומנה המטפלת בילד מונשם – תהיה זכאית המשפחה לקבלת תוספת לגמלת ילד נכה עבור ילד מונשם וכן, להטבות המתקבלות במסגרת גמלת ילד נכה.

 

היעדר קבלה של גמלת ניידות

במקרים בהם הילד מקבל גמלת ניידות, ייתכן ולא יהיה זכאי לקבל גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה. אולם, במקרים מסוימים, יוכל הילד לקבל את הגמלה בגין החירשות או כבדות השמיעה יחד עם קצבת הניידות.

 

היעדר שהייה במוסד בתנאי פנימייה

במידה והילד הסובל מירידה ביכולת השמיעה שוהה במוסד בתנאי פנימייה אשר בו מוענקים שירותי ריפוי, שיקום או סיעוד – ייתכן ולא יהיה זכאי לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה. אולם, יש לכך חריגים.

 

נשיאה בתשלום למוסד

במידה והוריו של הילד הסובל מירידה ביכולת השמיעה הם אלו שנושאים בכל הוצאות אחזקת הילד במוסד – יהיה זכאי הילד לקבל הגמלה למרות הימצאותו במוסד.

 

שחרור קרוב מהמוסד

במידה והילד עתיד להשתחרר מן המוסד בו הוא נמצא ועל שחרור עתידי זה יש אישור וכן, תכנית לשלבו בקהילה – יהיה זכאי לקבלת הגמלה אף על פי ששוהה במוסד.

 

ילד נכה נוסף במשפחה

במקרה בו במשפחה ישנו ילד נכה נוסף, יהיה זכאי הילד הסובל מירידה ביכולת השמיעה אשר שוהה במוסד, לקבל גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה למרות שהינו שוהה במוסד.

 

אשפוז בבית החולים

במקרה בו ילד הזכאי לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה מאושפז בבית החולים – הוא ימשיך לקבל את הגמלה לאורך שנה לאחר שהתחיל את האשפוז.

אולם, בסיום שנה זו בה הוא מקבל את הגמלה, תיבדק הזכאות שלו לגמלת הילד הנכה מחדש – זאת, בהתאם לנסיבות העניין.

למידע נוסף על זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים בתחום הגמלאות – לחצו כאן.

 

מה יש להכין לקראת הגשת התביעה

בטרם הגשת התביעה לקבלת גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה – יש להכין את הבדיקות והמסמכים הרפואיים הרלוונטים.

כמו כן, לפני שתגישו את התביעה או לחלופין, בטרם תתייצבו בפני הוועה הרפואית – תוכלו לקבל ייעוץ חינם מ – “יד מכוונת” שפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

מה הן הבדיקות הנדרשות לקבלת הגמלה עבור הילד החירש

ישנן 3 בדיקות עיקריות שעשויות להיות נדרשות על מנת שיוכל הילד הסובל מפגיעה ביכולת השמיעה שלו לקבל את הגמלה.

 

בדיקת טימפנוגרם

לעתים, עשויה להידרש בדיקת טימפונוגרם שנקראת גם בדיקת היענות אקוסטית.

 

בדיקת אודיוגרמה

בדיקת אודיוגרמה הינה בדיקה בהולכת אוויר בהיעדר מכשירי שמיעה.

 

בדיקת BERA

הלכה למעשה, בדיקת BERA הינה בדיקה שנחשבת להיות בדיקה נוירולוגית. בדיקה זו בודקת את תגובת גזע המוח לגירויים קוליים.

 

זכויות ילד חירש – עמדו על הזכויות שלכם

במידה וילדכם סובל מכבדות שמיעה או חירשות, חשוב כי תדעו כי ילדכם זכאי לקבלת הגמלה – זו, תאפשר להקל על חיי היום יום של הילד ושלכם יחדיו. פנו עוד היום לקול הזכויות ונשמח לסייע ולעזור לכם מול המוסדות השונים בדרך לקבלת הגמלה והזכויות המגיעות לכם.

תוכן עניינים