לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

ניידות החלפת רכב

להאזנה:

 

ניידות החלפת רכב היא סוגיה שהורים רבים מתלבטים לגביה, משום שבבסיסה חובות וזכויות הנובעות מבעלות על רכב רפואי להסעת ילד בעל מוגבלות בניידות וגם השלכות שונות מפעולת ההחלפה. במאמר זה נציג את נושא החלפת הרכב הרפואי על כל היבטיו החשובים:

 

רכב רפואי והשימוש בו בקרב מקבלי גמלת ניידות

רכב רפואי הוא רכב לצורך הסעת נכים ובעלי מוגבלות בניידות, שהוכרו בשיעורי הקצבה המתאימים לצמיתות. רכב רפואי הוא הגדרה המשמשת את אגף השיקום של משרד הביטחון ולא את המוסד לביטוח הלאומי, אך לצורך הפישוט של הדברים נתייחס במאמר זה לכל רכב המיועד להסיע את הילד, לרבות רכב שהותקנו בו אביזרים מיוחדים.

 

הטבות למקבלי גמלת ניידות

מי שהוכרו כמוגבלים בניידות וזכאים על פי הקריטריונים לקצבה, יקבלו בנוסף אליה גם הטבות שונות שנוגעות לנסיעות ולהתניידות, בעיקר ברכב פרטי. ראשית, קיימת תוספת על החזקת רכב לצורך הסעת הילד שמותקן בו מתקן הרמה לכיסא גלגלים וכאשר מדובר ברכב עם אבזור מיוחד, גובה הקצבה עולה משמעותית.

שנית, כל מקבלי גמלת הניידות זכאים לפטור מאגרת תשלום רכב, שירותי גרירה בחינם וקבלת תו נכה המאפשר חניה במקומות המסומנים לכך ובכל מקום שלא מהווה הפרעה לתנועה.

מלבד הטבות אלו, ישנה הזכאות להלוואה עומדת לרכישת רכב כולל החלפה וכן החזרים על רכישה והתקנת אבזור מיוחד בתוך הרכב. ניידות החלפת רכב מתייחסת בדרך כלל לסיטואציה שבה ההורים מעוניינים להחליף רכב שניתנה כלפיו הלוואה עומדת, או להחליף את הרכב הביתי הרגיל ברכב שיתאים יותר לצרכי ילדם מכאן והלאה.

ניידות החלפת רכב
ניידות החלפת רכב

 

הלוואה עומדת לרכישת רכב

הלוואה עומדת באופן כללי, היא הלוואה שבה הלווים לא נדרשים לשלם כלל, כל עוד עד למימוש תנאים ספציפיים שנקבעו בעת חתימה על החוזה, מה שמביא לריבית והצמדה לתשלום שאותם יש לשלם כסדרם. בהלוואות אלו משתמשים במספר מקרים מאוד מסוימים, כמו למשל עובדים במשרדים ממשלתיים (רכב מדינה) וכן למקבלי קצבת הניידות.

להלוואה עומדת יש שתי מטרות מרכזיות: המרכזית שביניהן היא הלוואת מימון לרכב חדש לניידות, בכפוף להכרה במוגבלות בניידות מטעם וועדה רפואית של משרד הבריאות ולאישור ההטבות וקצבת הניידות מטעם המוסד לביטוח הלאומי. מטרה נוספת של הלוואה עומדת היא בתחום המקרקעין, כאשר רוכשים קרקע שאין לה פיתוח במשך תקופה ארוכה.

 

תנאים להלוואה עומדת לרכישת רכב בניידות

שיעורי ההלוואה משתנים ממגוון רחב של תנאים, כולם מתעדכנים מעת לעת במוסד לביטוח הלאומי וכדאי לעקוב אחר הנושא. כאן גם נכנסת סוגיית ניידות החלפת רכב, שכן כאשר הלווים מעוניינים לקחת הלוואה לצורך החלפת רכבם הקיים, עליהם קודם כל לפרוע את מלוא ההלוואה הקודמת וזאת רק אם חלפו בין 42-60 חודשים מהמועד שבו קיבלו את ההלוואה הקודמת.

מוגבלים בניידות שאין להם רישיון נהיגה תקף, רשאים לקבל הלוואה עומדת להחלפת רכב רק אם חלפו 48 חודשים. אם מדובר במי שקיבלו הלוואה למימון אביזרים מיוחדים ברכב, הם יקבלו הלוואת ניידות החלפת רכב כל עוד חלפו כבר 60 חודשים ומעלה ממועד ההלוואה הקודמת שניתנה להם.

במקרה שבו שני ילדים שהוכרו כמוגבלים בניידות חולקים כלי רכב משותף, או אם מדובר בשני קרובים זכאים לגמלה ואחד מהם נוהג, ההלוואה העומדת להחלפת רכב תינתן להם רק בחלוף 48 חודשים מהמועד של ההלוואה הקודמת. במקרים הבאים, הביטוח הלאומי יספק הלוואה עומדת בשל ניידות החלפת רכב עוד לפני שחלפו 42 חודשים:

  • הרכב נהרס (טוטאל לוס) או אבד כך שלא ניתן למכור אותו או להעבירו לשימוש הזולת וזאת על פי קביעתה של חברת הביטוח שביטחה את אותו הרכב.
  • הרכב ניזוק בתאונה ושמאי מוסמך קבע לגביו שלא ניתן לתקן את כלי הרכב, מה שמונע ממנו לשמש את המוגבל בניידות.
  • חלה החמרת מצב אצל הילד שמקבל את הקצבה לאחר שנרכש הרכב, כך שנקבעו לו הגבלות מסוימות שלא מאפשרות יותר להמשיך ולהשתמש ברכב (רלוונטי בדרך כלל לבעלי רכב ובעלי רישיון נהיגה המסוגלים בנהיגה עצמאית).
  • התקיימה הלוואה עומדת שהוחזרה על פי דרישת המוסד לביטוח הלאומי לאור אשפוז, יציאה לחו”ל או אשפוז וכבר חלפו מאז שישה חודשים ומעלה

 

ניידות החלפת רכב והעברת תו הנכה לרכב החדש

משהבנו כיצד לקבל ניידות החלפת רכב ומהם התנאים לכך, חשוב להבהיר מה קורה לאחר שבוצעה ההחלפה והרכב החדש ברשות ההורים, לעניין תו הנכה. כידוע, תו הנכה מתייחס באופן ספציפי לרכב מסוים ושהוגדר כך במשרד התחבורה.

לכן גם כאשר מתרחשת בניידות החלפת רכב, באחריותו של משרד התחבורה לבצע את החלפת תג הנכה לרכב החדש. עקרונית ישנן שלוש דרכים מרכזיות לעשות זאת, עליהן נפרט מיד.

כל אחת מהדרכים נפתחת עם מילוי של טופס בקשה ייעודי: “בקשה לתג חניה לנכה במקרים של החלפה או הוספה של רכב בתג”. הטופס נמצא באתר משרד התחבורה וניתן להוריד ולמלא אותו בקלות. לבקשה יש לצרף צילום תעודת זהות וצילום של רישיון הרכב החדש.

כעת ניתן לבחור באחת משלוש דרכי המשלוח: שליחה מקוונת על ידי אתר משרד התחבורה וטיפול בבקשה בתוך 14 ימים, שליחה דרך הדואר לאגף הרישוי בחולון וטיפול בבקשה בתוך 60 ימים או פנייה פרונטלית למשרד הרישוי הסמוך למקום המגורים ולבצע את הפנייה מול פקיד. זוהי האפשרות שתתאים למי שזקוקים לטיפול מהיר וישיר.

 

כאשר הרכב רשום על שם אחר

במקרים מסוימים, הרכב איננו רשום תחת השם הרצוי ולכן צריך להעביר אותו על שם אחר. לפעמים חל מצב שבו הורה מעוניין לרשום את שם ילדו על הרכב, משום שהרכב ישרת אותו לתקופה ארוכה ומכיוון שהוא כבר צפוי ללמוד נהיגה ולהתחיל לנהוג על רכבו בתוך כמה שנים.

במקרים אחרים ייתכן שהרכב עם תו הנכה הקודם היה רשום על בן או בת זוג, על שם אחים או הורים. במקרים אלו צריך לצרף לבקשה גם את צילום תעודת הזהות של האדם שעל שמו מעוניינים לקבל את תו הנכה החדש.

שימו לב: אם מדובר ברכב בבעלותו של אפוטרופוס, יש לספק צו מינוי של האפוטרופוס בחתימת בית משפט.

אם הרכב רשום על חברת ליסינג, מעסיק מסוים או חברת השכרה, יש להראות אישור המכיל: מספר ח.פ, מספר הרכב, שם מקבל הקצבה, מספר תעודת הזהות שלו, חותמת הארגון ולוגו.

כמו כן, האישור צריך לציין שהרכב הוא לשימוש האישי של מקבל קצבת ניידות. אם הרכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי, צריך להוסיף לבקשה את חוזה הרכישה מהחברה ובו צריכים להיכלל אותם הפרטים: מספר ח.פ, מספר לוגו, שם מקבל הקצבה, מספר ת.ז, חותמת הארגון ולוגו.

 

יש לכם שאלות נוספות? לא בטוחים כיצד לפעול? אנחנו כאן בשבילכם

עמותת קול הזכויות עורכת מאמצים רבים כדי להגיש לכם, הורים יקרים, את כל המידע לגבי זכויות, הטבות ותהליכים בירוקרטיים שיש לעבור על מנת לממש אותם.

אנו רואים בסוגיית מתן הזכויות של ילדים עם צרכים מיוחדים וכן הורים עם צרכים מיוחדים כערך עליון ומלווים אתכם יד ביד לאורך הדרך, תוך סיוע והכוונה למיצוי כל האפשרויות שמגיעות לכם נוכח המצב. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובקשה ואנו נסייע כמיטב יכולתנו.

תוכן עניינים