לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

ניידות 70 אחוז

להאזנה:

 

ניידות 70 אחוז היא נושא מעט מסויג בתחום זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים, שכן היא לא מקנה גמלת ניידות מתחת לגיל 18, אך מספקת גמלה בשיעור משתנה כאשר מדובר בבגיר המחזיק בעבודה. מה מגיע בכל גיל כאשר קיימת לילדנו מגבלת ניידות וכיצד לדרוש בזכויות מול הביטוח הלאומי?

קצבת ניידות ניתנת למי שמתקשים בהתניידות עצמאית בשל מגבלה או פציעה ברגליהם, מה שנועד לסייע להם להשתלב בקהילה ולשמור על עצמאותם האישית ככל האפשר. הקצבה ניתנת לבעלי רכב ולמחוסרי רכב כאחד, לבגירים וגם לילדים – תוך החלת תנאי זכאות משתנים.

כהורים חשוב להבין את עקרונות הניידות והעמידה בקריטריונים לקצבה, שכן מדובר בזכויות והטבות שנחתמו בהסכם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי. וכך אמנם תצטרכו להגיש תביעה מתאימה לביטוח הלאומי ולקבל הכרה במגבלת הניידות של ילדכם בוועדה רפואית של משרד הבריאות, אך את יתר הזכויות מלבד הקצבה, תקבלו מגופים נוספים כמו משרד הרישוי.

 

תנאי הזכאות לקצבת ניידות

הזכאות לגמלת הניידות נובעת מעמידה בתנאים הבאים:

 • תושבות ישראלית ומגורים בישראל
 • גיל 3 ומעלה, עד גיל הפרישה מעבודה. אם מדובר בשני אחים המתגוררים באותו הבית, הם זכאים לגמלה גם כאשר אחד מהם עדיין לא בן 3.
 • מוגבלות בניידות בשיעור של 40% לבגירים בעלי רישיון נהיגה, או לחילופין בשיעור של 60% לבגירים שאינם בעלי רישיון ויש אדם מורשה שמסיע אותם.
 • מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לקטינים, הזקוקים להורה הרשום כמורשה להסעתם.

 

לפיכך ניידות 70 אחוז עשויה להקנות את הקצבה ויתר ההטבות כל עוד מדובר בבגיר שעומד ביתר התנאים לכך.

ניידות 70 אחוז
ניידות 70 אחוז

 

להלן רשימת הליקויים המזכים בגמלת ניידות:

 • שיתוק
 • קישיון
 • מום מולד
 • מפרקים מדומים
 • קטיעות איברים
 • קומה נמוכה
 • קיצור גפה
 • הפרעות במערכת הלימפה
 • הגבלה בכושר המפרקים ברגליים או החלפת מפרק
 • אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים
 • נקיעות

 

ניידות 70 אחוז לעיוורים

קצבת הניידות מגיעה גם לסובלים מליקוי ראיה קבוע המקנה תעודת עיוור, שהינם מעל גיל 18. בשל התאמתה הייחודית גם לקבוצת ליקויי הראייה שאינם בהכרח מנועים מלהשתמש בגפיים התחתונות, קצבה זו נקראת לעתים “דמי ליווי”. סכום דמי הליווי זהה לקצבה שאותה מקבלים במקרה של גמלת ניידות לחסר רכב – 2,364 ₪ בחודש והיא נועדה לממן נסיעות בתחבורה הציבורית וציוד המאפשר התניידות נוחה במרחב.

 

ניידות 70 אחוז לילד נכה

ילדים עם נכות שנקבע שיעור המוגבלות בניידותם ל-79% ומעלה, או לחילופין ילדים שהוועדה הרפואית במשרד הבריאות קבעה כי הם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, זכאים לקבל את קצבת הניידות. נזכיר כי קצבת ניידות ניתנת גם לילדים שנקבע להם שיעור מוגבלות בניידות של 80% ומעלה גם אם הם אינם מוכרים כנכים, בתנאי שהם מוסעים למוסד במשך 5 פעמים בחודש לפחות, שההגעה אליו מצריכה רכב.

 

תוספת בשל עבודה מרוחקת

אם מדובר בילד בגיר (מעל גיל 18) שעובד במקום עבודה המרוחק 40 ק”מ ומעלה מביתו (הלוך וחזור בסך הכל) תחול תוספת לקצבה הבסיסית (2,364 שקלים נכון לשנת 2022) ובתנאי שחל שימוש קבוע ברכב לטובת נסיעות לעבודה.

 

הטבות נוספות במסגרת קצבת הניידות

מקבלי קצבת הניידות זכאים לעוד מספר הטבות שנובעות מהכרה במגבלת הניידות שלהם:

 • הלוואה עומדת לקניית רכב ראשון או החלפת רכב
 • הלוואה מקרן להלוואות עבור רכישת רכב חדש
 • החזר הוצאות בשל רכישה והתקנת אבזור מיוחד להסעת ילד המוגבל בניידות ברכב פרטי
 • הלוואה לרכישה והתקנה של מתקן הרמה לרכב עבור כיסא גלגלים
 • לימודי נהיגה ברכב הכולל אביזרים מיוחדים
 • שירותי גרירה
 • תו חניית נכים – מתן אחוזי מוגבלות בניידות מזכה בקבלת תג נכה, גם אם מדובר בקביעת ניידות 70 אחוז. למעשה, הזכאות מתחילה מ-60% ומעלה כך שכאשר הוכרה מוגבלות בניידות בשיעור זה לפחות וישנה עמידה בתנאים שנקבעו במשרד התחבורה, יתקבל תו חניה לנכים.

 

קצבת ניידות אחרי גיל הפרישה

אמנם קצבת הניידות כפי שפירטנו לגביה ניתנת מגיל 3 ועד גיל הפרישה, אך ישנם מקרים שבהם ניתן לקבל את הקצבה גם מעבר לכך:

 • התקבלה קצבת ניידות עד סמוך לגיל הפרישה מעבודה
 • מקבל הקצבה קיבל הלוואה עומדת בארבע השנים שקדמו לגיל הפרישה
 • מקבל הקצבה קיבל הלוואה עומדת לרכב שעדיין נמצא בבעלותו וברשותו.

גיל הפרישה המחושב לצורך העניין נע בין 65-67, תלוי בשנתון הלידה של מקבל הקצבה.

 

קצבת ניידות 70 אחוז לחסרי רכב (כולל ילדים)

כאשר מדובר בילד שקיבל ניידות 70 אחוז, אין הוא רשאי לקבל את קצבת הניידות בגובה 2,364 ₪ למעט אם הוועדה הרפואית קבעה צורך ושימוש בכיסא גלגלים עבורו. קצבה זו ניתנת לחסרי רכב שהינם בגירים בשיעור 60% מוגבלות בניידות או ילדים שהינם בשיעור 80% מוגבלות בניידות ומעלה ושאין רכב בבעלותם וברשותם, או שיש רכב בבעלותם אך הוא מושבת.

 

הפסקת קצבת הניידות

הביטוח הלאומי כגוף המשלם קצבאות, שומר לעצמו את הזכות להפסיק לשלם קצבה לאדם מסוים בהתקיימותם של תנאים מסוימים המופיעים בתקנון המוסד לביטוח הלאומי. תשלום קצבת הניידות ייפסק אם התרחש אחד מהבאים:

 • אחד הקריטריונים המזכים בקצבת הניידות חדל מלהתקיים
 • הרכב של מקבל הקצבה/ המסיע אותו נמכר
 • המוגבל בניידות נפטר
 • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים החליט על הגבלות חדשות בנהיגה לפיהן נדרש להחליף את הרכב, אך חלפו יותר משישה חודשים מאז קביעה זו מבלי שהרכב הוחלף ומבלי שיהיה מי שיסיע את המוגבל בניידות לצרכיו.
 • לא התרחש שימוש ברכב המיועד להסעת המוגבל בניידות במשך 3 חודשים ומעלה וברציפות
 • המוגבל בניידות מאושפז כבר 3 חודשים רצופים ומעלה בבית החולים והוא לא נמצא זכאי לקצבת ניידות כחסר רכב השוהה במוסד.
 • חלפו שלושה חודשים מהיום שבו הרכב נהרס, ניזוק או נגנב וחברת הביטוח קבעה שאותו רכב אכן אבד או נהרס.
 • חלפו שלושה חודשים מהמועד שבו הרכב ניזוק בתאונה ושמאי מטעם הביטוח הלאומי קבע שלא ניתן לתקן את הרכב כדי שימשיך לשמש את המוגבל בניידות.
 • המוגבל בניידות יצא מהארץ לתקופה של יותר מחודש ימים.

 

קצבת ניידות לילד נכה – עליכם לבחור איזו קצבה לקבל

זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים קובעות שגם ילדים המקבלים קצבת ילד נכה ושעונים על כל תנאי הזכאות לניידות, זכאים לה. במקרה כזה יש לבחור באחת משתי הקצבאות.

האם ניתן לקבל גם את קצבת הנכות וגם קצבת ניידות? כן, אך רק בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים:

 • נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות או שנקבע כי קיים צורך בכיסא גלגלים והוא משתמש בו.
 • ישנם שני אחים המתגוררים באותה הדירה ולכל אחד מהם נקבעו 80% מוגבלות בניידות לפחות.

 

קצבת ניידות ילדים יחד עם קצבאות נוספות

ישנם מקרים שבהם גמלת הניידות תינתן עם קצבאות נוספות כמו שירותים מיוחדים, סיעוד, פגיעה מעבודה וכו’. במקרה של קצבת שירותים מיוחדים, יש צורך בקביעת 100% ניידות כדי לקבל גם וגם. קביעת ניידות 70 אחוז לא תסייע כאן. לחילופין, נקבע שמבקש הקצבאות זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. במקרה של קצבאות סיעוד ודמי שיקום, קיימת האפשרות לקבל את שתי הקצבאות גם יחד.

 

כפי שקראתם:

ניידות 70 אחוז מעניקה זכויות באופן חלקי ובהתאם לגילו של הילד. במאמר זה פירטנו על זכויות הורים עם צרכים מיוחדים של ילדיהם ועל אפשרותם למתן הקצבה והטבותיה. עמותת קול הזכויות תלווה אתכם באופן פעיל במימוש זכויותיכם מול הביטוח הלאומי ומקפידה להגיש מידע אמין ומעודכן בכל סוגיה, על מנת שתוכלו לפעול כראוי בדרישת כל מה שמגיע לכם. לסיוע ולשאלות נוספות ניתן ליצור איתנו קשר.

תוכן עניינים