לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

ניידות 80 אחוז

להאזנה:

 

ניידות 80 אחוז היא השיעור המינימלי לקבלת הקצבה בקרב ילדים מגיל 3. במאמר זה ראינו לנכון לפרט על גמלת הניידות, על האפשרות לקבל 80% בוועדה הרפואית וכיצד מממשים את זכויותיכם כהורים מול המערכות השונות בנושא:

 

קצבת ניידות במוסד לביטוח הלאומי

ניידות היא פרמטר חיוני והכרחי לתפקוד היומי של כל אדם, אך בקרב ילדים עם מוגבלות בתנועתיות ובפרט ברגליהם, מדובר בנדבך מרכזי אף יותר. הביטוח הלאומי מעניק התייחסות מיוחדת לנושא הניידות ומספק גמלת ניידות – סל הטבות שנועד לסייע למי שמוגבלים בניידותם, המכיל הן קצבה חודשית והן הטבות וזכויות נוספות.

 

תנאים מרכזיים לקבלת גמלת ניידות

הזכאות לקבלת גמלת ניידות נקבעת על סמך מספר קריטריונים:

  • גיל – הבקשה לניידות רלוונטית בין הגילאים 3-67, כלומר גיל פרישת החובה מעבודה (מתייחס בהקשר הזה לגברים ולנשים יחד). כמובן שעבור ילדים מגישים ההורים את הבקשה עצמה.
  • המוגבלות הקיימת – תקנות הביטוח הלאומי מתייחסות לרשימה ברורה ומוגדרת של ליקויים המונעים התניידות עצמאית ולכן מזכים בקצבת ניידות כמו למשל קשיונות, שיתוקים, הגבלה בתנועתיות מפרקי הרגלים או החלפת מפרק, קיצור גפה, אי ספיקה בעורקי הרגליים ועוד.
  • דרגת המוגבלות – מי שקובעת את הדרגה היא וועדה רפואית מטעם משרד הבריאות. החלטתה של הוועדה תועבר לביטוח הלאומי לצורך מימוש הזכויות הנובעות מהשיעור שנקבע, כל עוד מדובר ב-40% נכות לבעלי רישיון נהיגה תקף ו-60% לחסרי רישיון נהיגה תקף. כאשר מדובר בילדים שאין להם רישיון כלל, ההטבות יאושרו בתנאי שלילד תיקבע ניידות 80 אחוז ומעלה או לחילופין כל עוד קבעה הוועדה שהילד זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

 

ניידות 80 אחוז
ניידות 80 אחוז

 

ניידות 80 אחוז: מהן ההטבות הניתנות?

כפי שציינו, קיים סל הטבות שנובע מהכרה בניידות של 80% ויותר, הכולל פתרונות ואמצעים שנוגעים להסעתו ולתנועתיותו של הילד:

  • קצבת ניידות שניתנת על סמך סוג הרכב המסיע, האבזור המותקן ברכב וכד’.
  • הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש/ החלפת רכב
  • הנחה באגרת תשלום מיסי הרכב
  • החזר הוצאות עבור התקנה של אבזור מיוחד ברכב
  • לימוד נהיגה ברכב הכולל אבזור מיוחד (בהתאם לגיל לימודי הנהיגה כחוק)
  • מתן תג חניית נכה
  • מימון נסיעות בתחבורה ציבורית או רכבי הסעות

 

ניידות 80 אחוז לבעלי רכב

קצבת ניידות 80 אחוז מקנה הטבות משמעותיות מהביטוח הלאומי, הכרחיות ומסייעות. זהו אינו תחליף לקצבת הנכות ולכן מי שמקבלים קצבת נכות יוכלו לשמור עליה, במקרים מיוחדים.

בנוסף, קצבה זו שניתנת לאורך זמן תוכל להחיל גם ילדים בוגרים, שיתאפשר להם לעבוד ואף לנסוע ברכבם למקום העבודה וממנו. כאשר מקבל הקצבה עובד וממרחק הלוך חזור שעולה על 40 ק”מ, קיימת תוספת לקצבה המתקבלת.

 

ניידות 80 אחוז לחסרי רכב

קצבת ניידות 80 אחוז משולמת גם לחסרי רכב לרבות ילדים שאין בבעלותם האישית רכב, או לחילופין למי שרכבם מושבת כדי שיוכלו לנסוע בתחבורה ציבורית או רכבי הסעות מתאימים.

הקצבה תשולם על בסיס תעריף שמתייחס להיקף שיעור המוגבלות בניידות, שאלת השימוש בכיסא גלגלים ועוד מספר פרמטרים. גובה קצבת הניידות הבסיסי ללא תוספות, נכון לשנת 2022 עומד על 2,364 ₪. יחד עם קצבה זו ניתן לקבל גם קצבת שירותים מיוחדים בחלק מהמקרים.

 

ניידות 80 אחוז לילד נכה

קצבת ניידות לילדים המוכרים כנכים במוסד לביטוח הלאומי ושמקבלים קצבת ילד נכה, זכאים לקבל את גמלת הניידות ככל שנקבעה להם מוגבלות ניידות 80 אחוז. כאשר מדובר בילדים שאינם מוכרים בביטוח הלאומי כנכים ולא מקבלים קצבת ילד נכה אך כן עומדים בתנאים לקבלת קצבת הניידות, הם יהיו זכאים לה בתנאי שהם מתניידים למוסד לימודי או חברתי במשך 6 פעמים לפחות בכל חודש.

קצבת ניידות ניתנת לעתים גם מתחת לגיל 3: כאשר מדובר באחים שלכל אחד מהם נקבעה מוגבלות ניידות 80 אחוז לפחות והם מתגוררים באותה הדירה, ניתן לקבל את הקצבה והטבותיה גם אם אחד מהם נמצא מתחת לגיל.

 

ניידות מתחת ל-80% לילדים

בגירים בעלי רכב או רישיון לכל הפחות, זכאים לקצבה וההטבות המגיעות עמה החל מ-60% ניידות ולעתים גם 40%. זהו אינו המצב בקרב ילדים בעלי מוגבלות בניידות.

אם הוועדה הרפואית של משרד הבריאות קבעה לילד המקבל קצבת ילד נכה שיעור נמוך מהמזכה בקצבה (כלומר מתחת ל-80 האחוזים), יהיה צורך לבחור איזו מהקצבאות לקבל.

בנוסף, משפחה שהשתמשה בהטבת הניידות להלוואה עומדת ורכשה באמצעותה רכב, אך עדיין לא החזירה במלואה את ההלוואה – לא תוכל לעבור מקצבת ניידות לקצבת ילד נכה.

 

מדריך להגשת גמלת ניידות

אפשר לחלק את התהליך לקבלת הגמלה לשניים: בשלב הראשון יבוצע תהליך מול משרד הבריאות ובשני מול הביטוח הלאומי. הוועדה הרפואית שנקבעת לדיון בגמלת הניידות משתייכת למשרד הבריאות ואילו מחלקת התביעות בביטוח הלאומי תטפל בהמשך במימוש הזכויות וההטבות הנובעות משיעור הניידות שנקבע.

את התהליך יש להתחיל בהגשת טופס בקשה לקביעת מוגבלות בניידות בוועדה רפואית מחוזית. אל הטופס חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים הרפואיים שמפרטים את מצבו הרפואי והרפואי של הילד, לרבות חוות דעת רפואית מתאימה שגורסת כי אכן קיימת מוגבלות בניידות.

היזהרו מדחייה של הבקשה על הסף בעקבות חוסר במסמכים או מידע לא מספק שלא משקף עמידה ברורה בקריטריונים.

משתתקבל הבקשה, יוזמן הילד עם הוריו לדיון בוועדה הרפואית. כאן תבוצע לו בדיקה גופנית על ידי רופא, שיבדוק את יכולת ההליכה ויעריך את שיעור מגבלת הניידות המתאים.

ההורים יקבלו את פרוטוקול הוועדה ואיתו ניתן להמשיך את התהליך מול הביטוח הלאומי. כעת יש להגיש תביעה לקבלת גמלת הניידות לביטוח הלאומי ולצרף אליה את כל המסמכים הנדרשים, כולל פרוטוקול קביעת הוועדה.

הרכב הגמלה וסכום הקצבה ייקבע על פי שיקול הביטוח הלאומי לפרמטרים שונים. את הבקשה יש להגיש בתוך חודשיים לכל היותר מיום החלטת הוועדה הרפואית.

בנוסף, הקצבה תועבר רטרואקטיבית על התקופה “החסרה” מאז החלטת הוועדה. אם הבקשה תוגש אחרי זמן רב יותר, התשלום יהיה רטרואקטיבי רק עד חודשיים אחורה.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

אם הוועדה דחתה את הבקשה לדיון או שקבעה שיעור ניידות בלתי מספק ושאינו מקנה קצבה, ההורים רשאים לערער על כך לוועדה הרפואית לעררים המטפלת בענייני ניידות.

וועדה זו תוכל לשקול מחדש את ההחלטה על בסיס הנתונים שלפניה, רצוי שעל פי מסמכים רפואיים נוספים שההורים יצטיידו בהם. אם גם דיון בוועדה זו לא יניב תוצאה מוצלחת, ניתן להמשיך הלאה לערעור בבית הדין לעבודה.

 

אנחנו כאן כדי לעזור

עמותת קול הזכויות שמה לה למטרה להגיש ולהנגיש ידע סבוך, מורכב ומבלבל בנוגע לשאלת זכויות הורים עם צרכים מיוחדים, זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים ושלבי התהליכים הבירוקרטיים המאפיינים את המימוש שלהם.

נשמח לסייע, ללוות ולענות לכל שאלה בנושא מתן קצבת הניידות וההטבות ממנה ולדאוג לכך שתקבלו את כל המגיע לכם, מבלי לעבור את התהליך לבד. אתם מוזמנים להשאיר את פרטיכם או ליצור איתנו קשר כבר עכשיו ונעשה את הדרך המלאה יחד.

תוכן עניינים