לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

פטור ממשיכת גמל להורים עם ילד נכה

להאזנה:

 

עמיתים בקופות גמל שלילדיהם נקבעה נכות רפואית בשיעור 75% ומעלה לצמיתות, זכאים למשוך את הכספים הצבורים בפטור מס. במאמר זה נסביר מהו פטור ממשיכת גמל להורים עם ילד נכה וכיצד ניתן לקבל אותו בעת המשיכה בפועל.

 

פטור מס בגין נכות של קרוב משפחה

מגבלה רפואית או מחלה קשה מסבים התמודדות עם מציאות חיים מאתגרת במיוחד. התמודדות זו מאפיינת לא רק את הסובלים ממצב רפואי ירוד, אלא גם את בני משפחתם הנדרשים לתמוך, להכיל, לקבל את השינויים המשמעותיים באורך החיים וכמובן להתמודד עם הוצאות כלכליות רבות.

המדינה שמבקשת להקל במצבים שכאלה באמצעות הטבות שונות, מאפשרת גם הטבה בדמות פטור ממשיכת גמל, בקרב עמיתים שקרוב משפחתם הוכר כנכה במוסד לביטוח הלאומי. הטבה זו מספקת למשפחה את האפשרות להטיב כלכלית עם מצבה, תוך הימנעות מהמיסוי הגבוה שכרוך בכך.

 

משיכת כספים מקופת גמל

קופות הגמל נחשבות למוצר חיסכון איכותי ויעיל לטווח ארוך, המיועד בעיקר לגיל שלאחר הפרישה מעבודה. עד לפני כמה עשורים השיווק של קופות הגמל הופסק, אך כאשר הבינה המדינה כי זהו מוצר אפקטיבי, המהווה חלופה מוצלחת לחיסכון הפנסיוני ואפילו לזה של הפיקדון בבנק, קופות הגמל הוחזרו והתחדשו בתנאים שנועדו להטיב עם החוסכים לשנים, שייהנו מכספם בסוף פרק חיי העבודה.

מסיבה זו, כל חוסך שמעונין למשוך את כספו הצבור טרם הגיעו לגיל 60, יחויב במיסוי רווחי הון בשיעור המקסימלי – בגובה של 35%. וכך אדם צעיר שעמל וחסך בקופת הגמל שלו סכום של 50,000 ₪ במהלך עשור שלם וכעת יבקש לממש את כספו, יאלץ להסתפק לצערו ב-17,500 שקלים בלבד, כאשר היתרה משולמת כמס לקופת המדינה.

מכיוון שלא רק איכות חיים בגיל המבוגר עומדת לנגד עיניה של המדינה אלא גם משפחות שמתמודדות כאן ועכשיו עם מצוקה כלכלית עקב נכות רפואית של יקיריהן, מתאפשר למשפחות אלה למשוך את הצבירה הקיימת באמצעות פנייה מקדימה לפקיד השומה, שיאשר פטור מהמיסוי בעבור המשיכה.

פטור ממשיכת גמל להורים עם ילד נכה
פטור ממשיכת גמל להורים עם ילד נכה

 

פטור ממשיכת גמל להורים עם ילד נכה שהוכר ע”י גוף מדיני

להלן רשימת הגופים המורשים בישראל לקבוע נכות שמתירה את הגשת הבקשה למשיכת כספים בפטור מס מלא:

המוסד לביטוח הלאומי – הגורם הקובע לעניין נכות ילדים, נכות כללית, פגיעה בעבודה או במסגרת התנדבותית.

משרד הביטחון (מחלקת התגמולים) – בהתאם לקביעת נכות עקב השירות הצבאי או הביטחוני

משרד האוצר – על סמך התגמולים לנרדפי הנאצים, נפגעי גזזת ונפגעי פעולות איבה.

הגדרתו של קרוב משפחה.

 

כיצד מגישים בקשה לפטור מס במשיכת כספי קופת הגמל?

כאן המקום להבהיר כי האפשרות למשוך כספים מתוך קופת הגמל בפטור, תתאפשר רק אם מדובר בקופה שנפתחה והופקדו אליה כספים טרם המועד שבו התקבלה דרגת הנכות והחל תשלום קצבת הנכות. אם זהו אכן המקרה, אתם רשאים להתקדם הלאה: יש למלא כעת את טופס בקשת עמית “משיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס” ושניתן להוריד מאתר רשות המיסים או לקבל מול פקיד השומה.

שימו לב שמילוי הטופס מתבצע בדיוק מרבי, משום שגם פרטים קטנים ביותר עשויים להביא לפסילת הבקשה או לתיקונה, מה שבכל מקרה יעכב אתכם. לבקשה יש לצרף גם את כל המסמכים שמתעדים את הנכות והמצב הרפואי, את הקרבה המשפחתית ואת אחוזי הנכות (באמצעות פרוטוקול מוועדה רפואית או החלטה). מסמכים אלה יוכלו להיות גם נאמנים למקור.

לאחר מילוי הטופס וצירוף הניירת, יש לשלוח את המסמכים לפקיד השומה באזור המגורים. אפשר לעשות זאת גם באופן מקוון, כל עוד לא קיימים העתקי נאמן למקור. עם אישור מפקיד השומה לבקשה, ניתן יהיה לגשת לחברה שמנהלת את קופת הגמל שלכם ולמלא אצלה טופס למשיכת כספים בניכוי מס.

 

ועוד מספר מצבים בהם ניתן למשוך כספים בפטור מס

למעשה, הורים עם ילד נכה או בכלל בני משפחה עם קרוב נכה מהווים רק חלק מקבוצת הזכאים לפטור מס במשיכת הכספים מקופת הגמל. גם במצבים הבאים ביקשה המדינה לצמצם את הפער הכלכלי והירידה ברמת החיים ביחס להתמודדות עם הוצאות גבוהות:

הכנסה חודשית נמוכה – ככל שהשכר החודשי של בעל קופת הגמל ו/או קרוב משפחתו לא עולה על שכר המינימום במשק, או אם הוא הורה לילדים מתחת לגיל 18 – פעמיים משכר המינימום במשק, ניתן למשוך את כספי קופת הגמל בפטור מס.

הוצאות רפואיות – כאשר הוצאות על כל אמצעי רפואי באשר הוא הגיעו למחצית ההכנסה השנתית, ניתן לקבל על כך פטור מס במשיכת הכספים.

אבטלה בקרב עובדים עצמאיים – כל עצמאי בעל ביטוח פנסיוני ושסגר את העסק או הפסיק לעבוד במשלח ידו, זכאי גם כן לפטור מס במשיכת כספי קופת הגמל וכך גם עצמאיים שהגיעו לגיל הפרישה ללא הכנסות מהעסק או משלח היד.

משיכה מקופת גמל לא פעילה – החוק מתיר את האפשרות למשוך כספים מקופה ותיקה שאיננה פעילה (רדומה) ככל שהסכום שנותר בה עומד על 8,000 שקלים ומטה.

 

לא קראתם הכל? תקציר קבלת הפטור לפניכם:

עמיתים שילדיהם קיבלו נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% ומעלה זכאים לקבלת פטור ממשיכת גמל להורים עם ילד נכה, ככל שיבחרו למשוך את הכספים הצבורים טרם מועד הפירעון. הזכאות מתייחסת לקופות שהיו פעילות ושהופקדו אליהן כספים טרם המחלה או הפגיעה שגרמה לנכות, כך שימנע תשלום מיסוי גבוה בסכום של 35%.

כדי לממש את הזכות, יש לפנות לפקיד שומה במס הכנסה ולמלא טופס בקשה לקבלת פטור במשיכת כספי תגמולים. יש לצרף אל הבקשה טפסים שמעידים על הנכות הרפואית והמצב הרפואי, לרבות תיעוד היותכם הורי הילד שקיבל את הזכות מהביטוח הלאומי ולהגיש את כלל הניירת. אם הבקשה אושרה על ידי פקיד השומה, תוכלו לגשת עם האישור לחברה בה מנוהלת קופת הגמל ולבקש במשיכת הכספים.

 

בשורה התחתונה:

כהורים לילדים עם נכות, אתם מתמודדים בוודאי עם מציאות חיים מורכבת ומאתגרת, שדורשת הסתגלות לאינספור מצבים מחדש וכרוכה במשאבים רבים, חלקם כלכליים. ככל שצברתם קופות וחסכונות שצבורים בתוכם כספים, ייתכן שאתם חלקם הגדול תוכלו למשוך בפטור מס, בדיוק באותו האופן שממנו מתרחשת משיכה מקופת הגמל ללא מס.

אנו ממליצים לבדוק את הנושא מבעוד מועד ולברר כיצד תוכלו להגדיל את עוגת התקציב, על מנת להתמודד עם ההוצאות בדרך יעילה ורגועה יותר. אנו עמותת קול הזכויות משתדלים להעניק לכם, ההורים, את מלוא האינפורמציה בנוגע לזכויותיכם וזאת מתוך הבנת מציאות החיים, במסגרתה משפחות רבות מוותרות על זכויות יקרות מפז מתוך העדר הבנה של הזכויות והאפשרויות.

אם נתקלתם בבעיה בתהליך מימוש הזכויות במס הכנסה או מול קופת הגמל וגם אם אתם מעוניינים במידע נוסף, פנו אלינו לקבלת ייעוץ וליווי מתאימים ונפעל יחד איתכם עד להשלמת התהליך.

תוכן עניינים