לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

זכויות ילד עם מוגבלות שכלית

להאזנה:

 

הבטחת זכויותיהם של ילדים בעלי מוגבלות שכלית עוברת דרך מסלול בירוקרטי שחשוב להכיר ולהיערך אליו מבעוד מועד. במאמר זה נציג את מכלול הזכויות של ילד עם מוגבלות שכלית, שבאות לידי ביטוי גם במתן זכויות להורים הנתונים להתמודדות יומיומית מורכבת וזקוקים לסיוע כדי לשמור על שגרה תקינה, בוודאי מהזווית הכלכלית.

 

מוגבלות שכלית-התפתחותית בקצה המזלג

מוגבלות שכלית-התפתחותית מוגדרת כהפרעה המתבטאת בתפקוד אינטלקטואלי ירוד ביחס לאדם ממוצע. ילדים בעלי מוגבלות שכלית מתמודדים עם קשיים בתקשורת, ברכישת מיומנויות, בביצוע פעולות שגרתיות ובסיסיות, קשיים לימודיים וקשיים חברתיים. ההכרה במוגבלות שכלית מתבססת על גיל הילד, מנת המשכל והתקופה שבה הופיע עיכוב התפתחותי והיא זו שמאפשרת את מתן הזכויות.

 

זכויות ילד עם מוגבלות שכלית במוסד לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מעניק גמלה לילד עם מוגבלות שכלית בהתאם לשלוש רמות זכאות שונות כפי שנקבעו בוועדה רפואית: מוגבלות קלה, מוגבלות בינונית-קשה ומוגבלות עמוקה. קצבת הנכות ושיעורה ניתנים בהתאם לצורך השוטף בנוכחות של מבוגר ובהשגחה וככל שקיים סיכון מוגבר יותר לפגיעה עצמית או סביבתית.

לא פעם ניתנת הזכאות לגמלה על בסיס התלות המוחלטת בהורים, בעיקר כאשר היא חורגת מהתלות המקובלת שמבטאים בני גילם.

זכויות ילד עם מוגבלות שכלית
זכויות ילד עם מוגבלות שכלית

 

כאשר נקבעת רמת הזכאות של הילד, הוריו זכאים לתשלום קצבה חודשית מתאימה. קצבאות אלו משולמות החל מגיל 3 חודשים ועד לגיל 18 (כולל), בכפוף להגשת בקשה מתאימה לקצבה במוסד לביטוח לאומי ובצירוף המסמכים הרפואיים הנדרשים.

זכויות ילד עם מוגבלות שכלית במוסד לביטוח הלאומי מעמידות בפניכם את האפשרות לקבל גמלת ילד נכה בשיעור שמותאם לחומרת המצב והיא מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומקצבת סיוע בטיפול התפתחותי ובלימודים.

אם החלטת הביטוח הלאומי לעניין הגמלה ושיעורה איננה מספקת, אתם זכאים לערער על כך לוועדת עררים במוסד לביטוח לאומי. אם גם החלטה זו איננה מתאימה, ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

במסגרת מתן זכויות ילד עם מוגבלות שכלית מהביטוח הלאומי, קיימת גם האפשרות להגיש תביעה להחמרת מצב, ככל שקיימת ובמטרה להגדיל את שיעור הנכות ואת הקצבה החודשית המשולמת. ילדים שסובלים מעיכוב התפתחותי זכאים בדרך כלל לגמלה מלאה, אותה ניתן לקבל גם רטרואקטיבית עד חצי שנה אחורנית.

 

זכאות להטבות מס

בכלליות, זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים מקנות נקודות זיכוי במס הנחה. נקודת זיכוי אחת במס (נכון לשנת 2021) עומדת על 218 שקלים לחודש ו-2,616 שקלים לשנה. הורים לילדים עם מוגבלות שכלית זכאים לשתי נקודות במס, כך שהם יקבלו בפועל הטבת מס שנתית בסך 5,232.

נקודות אלו יתווספו לנקודות נוספות שההורים זכאים להן, כמו החזקת ילד נטול יכולת, הימצאות הילד במסגרת חינוכית מיוחדת (בהתאם לקביעת וועדת השמה) ועוד.

כדאי גם לדעת שנקודות זיכוי במס יכולות להצטבר “כפי יכולתן” וללא תקרה, גם עד כדי סכום אפס בתשלום השנתי למס הכנסה. עבור כל נקודות הזיכוי המגיעות לכן, במידה ולא נוצלו, ניתן לבקש החזרי מס עד שש שנים רטרואקטיבית.

 

זכויות מול הביטוח הסיעודי

ילדים עם מוגבלות שכלית זכאים לקצבה סיעודית מחברת הביטוח. מדובר בזכות שהורים רבים לא מתוודעים אליה, בייחוד מפאת הבלבול הציבורי הרב שקיים בשנים האחרונות בקרב מבוטחים בפוליסת ביטוח סיעודי.

ביטוחים סיעודיים משווקים דרך קופות החולים וניתן לצרף לביטוח סיעודי את ילדכם בחינם עד לגיל 18. חשוב להבהיר שזכות זו ניתנת ללא עלות, אך היא מותנית בבקשת הצטרפות יזומה ואיננה ניתנת אוטומטית כלקוחות הקופה.

בימים אלו חוזרת גם אפשרות הפוליסה הסיעודית בחלק מחברות הביטוחים הפרטיות אליהן ניתן לצרף את ילדכם. חשוב להבהיר שישנו שוני מהותי בין הפוליסה הפרטית וזו של קופות החולים ומומלץ להתוודע לאפשרויותיה של כל פוליסה על תקופת האכשרה והפיצוי הסיעודי שהיא מספקת.

 

זכויות במוסדות החינוך

זכויות ילד עם מוגבלות שכלית מאפשרות להורים לגשת לוועדת אבחון והשמה שתשבץ את ילדם למעון יום שיקומי.

ילדים שגילם 3-12 זכאים לקבל שירותי חינוך מיוחד באחת משתי מסגרות אפשריות: האחת היא מסגרת ייעודית ומותאמת – גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד או כיתות חינות מיוחד שנמצאות בבתי הספר הרגילים. האפשרות השנייה היא שילוב במסגרת רגילה, בין אם בכיתת שילוב ובין אם כתלמידים הזכאים לסייעת צמודה.

 

זכויות ילדים בגירים בעלי מוגבלות שכלית

מכיוון שגם בגירים בעלי מוגבלות שכלית נותרים לא פעם תלויים בהוריהם, ניתן לדון גם בקבלת זכויותיהם. מבוגרים זכאים גם הם להטבות ולקצבאות לרבות קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים ומימוש הפיצויים מהביטוח הסיעודי.

ניתן לקבל אובדן כושר עבודה בשיעור של 50% ומעלה בהתאם לקביעת אחוזי הנכות, כאשר גם מבוגרים יכולים לטעון להחמרת מצב כל עוד הם מקבלים גמלה. אם גמלה זו ניתנה להם גם כילדים, הם ימשיכו לקבל אותה בהתאם לעמידה בתנאי מבחן הזכאות לבעלי קצבת נכות כללית.

עניין נוסף שחשוב לדעת לגביו ביחס למתן זכויות ילד עם מוגבלות שכלית, הוא שהקדימות לטיפול בתביעות לנכות כללית ניתנת לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית שמוכרים ברווחה.

מבחינת הגדרתה של מוגבלות שכלית-התפתחותית במשרד הרווחה: היא מאופיינת במגבלות במיומנויות השכליות-התפתחותיות והתפקודיות-חברתיות, כרוכה באיחור משמעותי או בקושי לרכוש מיומנויות תקשורת, למידה וכאלו שנדרשות לטובת ביצוע פעולות יומיומיות.

 

הכרה במוגבלות שכלית בקרב ילדים

ציינו בתחילת המאמר שבכדי לקבל זכויות ילד עם מוגבלות שכלית, יש לעמוד בתנאי ההגדרה המתאימים. להלן שלושת התנאים הנדרשים להכרה זו:

  1. הגיל השכלי ומנת המשכל – כל עוד הגיל השכלי נמוך משמעותית מגילו הכרונולוגי ומנת משכלו היא נמוכה יותר מהנורמה (רמת משכל ממוצעת) בשתי סטיות תקן.
  2. הסתגלות אישית וחברתית – כל עוד מדובר בילד שניתן לתאר ולהגדיר את הקשיים ההתנהגותיים והתפקודים שלו ובאופן שמאפשר השוואה להתנהגות והתפקוד המצופים מבני גילו.
  3. מועד העיכוב ההתפתחותי – שני הסעיפים הקודמים אמורים להופיע במהלך גיל ההתפתחות, כלומר במהלך הילדות וזאת עד לגיל 18.

 

קבלת הכרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

ההכרה במוגבלות שכלית-התפתחותית עוברת דרך חמש דרגות אפשריות. כאשר וועדה מקצועית של משרד הרווחה קובעת את ההכרה והדרגה, ניתנות זכויות והטבות נוספות המפורטות בהמשך.

וועדה זו מאבחנת בהתאם לשלוש בדיקות: רפואית-גופנית, פסיכולוגית (בדיקת IQ ומבחנים דידקטיים ואישיותיים) וסוציאלית-התפתחותית. בדיקה פסיכיאטרית ורביעית במספר תתקיים רק במידת הצורך.

בסיום המבדקים תוגש חוות דעת הבודקים לוועדת האבחון וזו תיפגש עם הילד והוריו ותקבע לעניין ההכרה והדרגה. החלטה זו מחייבת את כל רשויות המדינה ואם היא איננה מספקת, ניתן לערער עליה לבית המשפט המחוזי.

 

זכויות ילדים שהוכרו כבעלי מוגבלות שכלית ברווחה

כאמור, קביעת משרד הרווחה מחייבת ועל כן הוריו של ילד בעל מוגבלות שכלית-התפתחותית יקבלו בעבורו הנחות בתשלום הארנונה, בתשלום חשבונות המים, באחזקת קו טלפון של חברת בזק וכן סיוע מעמותות וארגונים כמו בית אקשטיין, אקי”ם ומוסדות שיקומיים המתמחים בחינוך ובשיקום לבעלי צרכים מיוחדים.

 

הורים – אנחנו לצידכם לאורך הדרך

מסע קבלת הזכויות עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים הוא מסע ארוך וגדוש בבירוקרטיה, שמוסיף עוד נדבך של קושי על ההתמודדות המאתגרת ממילא שמשפחתכם נתונה לה. עמותת קול הזכויות תשמח לסייע לכם במתן פירוט לגבי הזכויות שמגיעות לכם, ליווי והכוונה עד למיצוי מלא מול הרשויות. פנו אלינו ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שלב בדרך.

תוכן עניינים