לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

קצבת ניידות

להאזנה:

 

כל מגבלה, פציעה או מחלה נוירולוגית שפוגעת בכושרם של ילדים לנוע ולהתנייד במרחב בכוחות עצמם, מזכה בקבלת קצבת ניידות – סכום כספי המאפשר להורים לרכוש אמצעי התניידות יחד עם מספר הטבות נוספות בהתאם למצב האישי ועמידה בתנאי הזכאות. עמותת קול הזכויות כאן בשבילכם ומפרטת במאמר זה כיצד לפנות ולקבל קצבת ניידות ואת כל יתר הזכויות שניתנות ממנה.

 

מצבים המזכים בקצבת ניידות (בכל הגילאים)

הביטוח הלאומי מכירים ב-11 מצבים רפואיים שמכוחם תתקבל קצבת ניידות: קשיון, שיתוק, קטיעות גפיים, נקעים פתולוגיים, החלפת מפרק ירך או ברך, קיצור גפה, הגבלות בתנועת המפרקים, הפרעות במערכת הלימפה, מומים מולדים, אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות וקומה נמוכה.

כל אחד מהמצבים הללו מזכה בסיוע כלכלי מסוים, המשתנה על פי נסיבות אישיות ובהתאם לעמידה בקריטריונים הבאים:

  • קביעת 100% מוגבלות בניידות
  • זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 105%
  • קביעת ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות לכך שקיימת נחיצות וזכאות לכיסא הגלגלים שבו התובע משתמש
  • אזרחים שגילם נמוך מ-67

 

קצבת ניידות
קצבת ניידות

 

ההטבות הניתנות לבעלי מגבלת ניידות

מאחר והרצון הוא לאפשר שמירה על חופש התנועה הבסיסי, קיימות מספר הטבות אפשריות. הראשונה שבהן היא סיוע כלכלי לרכישת רכב – הן לבעלי רישיון נהיגה והן לחסרי רישיון נהיגה. ההטבה השנייה היא מתן סיוע שנועד להבטיח זכויות או שמירה על שגרה מסוימת, כמו שגרת טיפולים רפואיים, זכאות לתו נכה ופטור מחידוש אגרות רכב.

ומה לגבי מתן קצבת ניידות? ובכן, אם קיימת עמידה בכל הקריטריונים שהזכרנו בפסקה הקודמת, קצבת ניידות תינתן בנוסף לקצבת הנכות הקיימת. חשוב רק להדגיש ששיעור קצבת הניידות מושפע מאחוז הנכות שניתן מלכתחילה וגם ממספר פרמטרים נוספים כמו קיומו של כיסא גלגלים ומתקן לשינוע הכיסא לרכב פרטי, סוג אותו רכב, האם מקבל הקצבה עובד ובאיזה מרחק מביתו.

השפעה נוספת לעניין חישוב קצבת הניידות תחול גם עקב מחירי ביטוחי הרכב ועלות הרכבים בכלל, הוצאות אחזקת הרכב ומחיר הדלק. אם ההוצאות האישיות של מקבל הקצבה הן בגובה של יותר מ-4% משיעור הקצבה, הביטוח הלאומי יעדכן את גובה הקצבה המזכה.

 

קצבת ניידות לחסרי רכב

נכון לשנת 2021, זכאים לקצבת ניידות שאין ברשותם רכב יקבלו קצבה קבועה בסך 2,364 ₪. סכום זה נועד לאפשר למי שאין באפשרותם לרכוש רכב או שאין ברשותם רישיון נהיגה לממן את נסיעותיהם בתחבורה ציבורית ולשמור על התנהלות שגרתית תקינה.

חשוב להבהיר שסכום זה ניתן לבגירים בעלי תעסוקה בסכום חודשי גדול מ-2,222 ₪ ושנקבעה להם הגבלת ניידות ששיעורה 79% ומעלה. אפשרות נוספת היא שסכום זה יינתן לבגירים חסרי תעסוקה ושנקבעה להם הגבלת ניידות ששיעורה 100%, או שנקבע בוועדה הרפואית כי הם זקוקים לכיסא גלגלים.

 

קצבת ניידות לעיוורים (תשלום דמי ליווי)

קצבת ניידות ניתנת גם לאנשים שאינם יכולים להתמצא במרחב מפאת קשיי ראייה ולכן כל בגיר שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראיה קבועה, שגילו נמוך מ-67 ושמצבו לא נגרם עקב שירות צבאי, פעולת איבה או תאונת עבודה, זכאי לקצבת ניידות המכונה דמי ליווי בסך 2,364 ₪ בחודש.

קצבה זו נועדה לממן שימוש שוטף בתחבורה הציבורית וכן רכישת ציוד להתניידות במרחב וקבלת שירותים סיעודיים מתאימים.

 

קצבת ניידות לילדים

מלבד קבלת הקצבה לבגירים, זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים קובעות כי גם ילדים בעלי נכות ששיעור הגבלת הניידות שנקבע להם גבוה מ-79% ו/או אם ועדה רפואית פסקה שהם זקוקים לכיסא גלגלים – יקבלו קצבת ניידות מתאימה. קצבה דומה תינתן גם לילדים ללא נכות, ששיעור הגבלת הניידות שלהם הוא 80% לפחות והם לומדים במוסד חינוכי שההגעה אליו וממנו מחייבת שימוש ברכב מנועי יותר מ-5 פעמים מידי חודש.

ומהן זכויות ילד נכה ששיעור הגבלת הניידות שלו נמוך מ-79%? במקרה כזה, הוריו יוכלו לבחור האם לקבל קצבת ילד נכה או קצבת ניידות.

 

כך תובעים ומקבלים קצבת ניידות

גמלת ניידות ניתנת מטעם ועדה רפואית מחוזית ששייכת למשרד הבריאות. לפיכך, יש להגיש טופס בקשה מתאים (ניתן למצוא את הטופס באתר המוסד לביטוח הלאומי) בצירוף כל אסמכתא ואישור רלוונטיים, לרבות האבחון הרפואי הקיים וחוות הדעת הרפואית.

הוועדה תחליט בנוגע למצב הרפואי ואם ישנה זכאות לקביעת אחוזי הגבלת תנועה, תבוצע בדיקה גופנית על ידי רופאי הוועדה שתעריך את הקושי הקיים בפועל ולפיה יינתנו אחוזי הגבלת הניידות. כעת יש להגיע למוסד לביטוח הלאומי בתוך 60 ימים מיום ההחלטה יחד עם קביעת האחוזים על מנת לקבל את הפיצויים המתאימים.

חשוב לציין בהקשר זה כי לביטוח הלאומי שמורה עדיין הזכות לדחות את תביעת הפיצויים מסיבותיו. ברגע שהבקשה אושרה, תשולם קצבת ניידות באופן רטרואקטיבי, החל מהחודש שבו הוגשה הבקשה למשרד הבריאות.

תובעי גמלת ניידות זכאים כמובן לערער על החלטות הוועדה הרפואית וגם על אלו של המוסד לביטוח הלאומי.

 

מידע מלא לגבי קצבת ניידות ילדים

זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים הזכאים לקצבת ניידות ניתנות לבעלי נכות פיזית שמגבילה בניידות (בשיעור של 80% לפחות) או שזקוקים לכיסא גלגלים ושגילם הוא בין 3-18 שנים. אם מדובר במשפחה שיש בה יותר מילד נכה אחד המוגבל בניידות, באפשרותה לקבל הן את קצבאות הנכות והן את גמלאות הניידות ללא צורך לבחור מביניהן.

כדי לקבל קצבת ניידות ילדים יש להגיש בקשה לבדיקה רפואית ללשכת הבריאות, באמצעות טופס שנמצא בלשכות הבריאות או בסניפים של המוסד לביטוח הלאומי. יש להחתים את הטופס על ידי הרופא המטפל ולהעבירו ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים יחד עם כל הניירת הרפואית הרלוונטית. בהתאם לבקשה והניירת, ייקבע מועד לוועדה רפואית.

יש מקרים שבהם ניתן יהיה להחליט גם ללא נוכחות הילד – אם ברצונכם בכך, יש לדרוש זאת בכתב ולצרף חומר רפואי שתומך בבקשה. תוצאות הוועדה הרפואית מתקבלות בתוך חודשיים ובאמצעותן יש לגשת למחלקת הניידות במוסד לביטוח הלאומי ולמלא טופס תביעה לכל הטבה שמגיעה מכוח החלטות הוועדה.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

אם התשובה לא משביעת רצון, ניתן להגיש ערעור לוועדה לערעורים בתוך 60 יום וניתן להציג לה מסמכים נוספים. ומה אם התביעה תידחה גם הפעם? במקרה כזה ניתן לערער תוך 30 ימים מקבלת תשובת הדחייה לבית הדין לעבודה.

 

כאשר שני ילדים במשפחה זכאים לקצבה

זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים קובעות כי כל ילד שזכאי לגמלה זכאי למלוא הקצבה. אם מדובר במשפחה עם יותר מילד זכאי אחד, ניתן לאשר (בכפוף לשיקול דעת של מחלקת הניידות) שני רכבים, בתנאי שכל הורה אחראי לילד אחר. את הגמלה אפשר לבקש גם עבור ילדים שגילם מתחת לשלוש, כל עוד למשפחה שני ילדים המוגבלים בניידות והיא מבקשת רכישת רכב משותף.

 

הלוואה למימון רכב חדש

קצבת ניידות מעניקה את האפשרות לקבל הלוואה בשיעור של 100% לרכישת רכב חדש, אך בכפוף למימון חלקי של מיסי רכב. אחוז המיסים שיש לשלם תלויים באחוזי הנכות שנקבעו לילד. המימון מתאים לרכישת רכב חדש שנפח המנוע שלו עומד על 1,300 סמ”ק. אם למשפחה דרוש רכב גדול יותר, היא תופנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זכות הורים נוספת היא לקנות רכב ללא הלוואה ולרשום אותו על שם הילד. מומלץ לפנות למוסד לביטוח הלאומי לבירור הסכום שתקבל המשפחה כבעלת רכב וכחסרת רכב לפני שתחליט מה לדרוש.

מענקים מקרן הלוואות ניתנים לרכישת וואן גדול עבור ילדים מוגבלים בניידות שזכאים לרכב מיוחד, בתוכו ניתן להכניס את הילד בעודו ישוב בכיסא גלגלים ולממן את כל האביזרים הנדרשים לכך. לידיעתכם, שימוש בכיסא מסוג מייג’ור באגי נחשב ככיסא גלגלים.

 

אנחנו כאן כדי לסייע

קול הזכויות מלווה ותומכת בכם עד לקבלת הקצבה והזכויות המתאימות, לרבות מתן ידע רחב ככל האפשר, שיסייע לכם ההורים להגדיל את שיעור הקצבה ולקבל את מלוא הזכויות כמו קבלת תו נכה ופטור מתשלום אגרת רכב.

נזכיר כי בהליך עצמו יש מספר תחנות שבהן חוסר מידע עלול לפגוע ביכולתכם למצות את הזכויות המעוגנות עבור ילדכם בחוק ולכן אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שלב על מנת לפשט את ההליך ולעבור אותו על הצד הטוב ביותר.

תוכן עניינים