לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

החמרת מצב בניידות

להאזנה:

 

אם אתם הורים בעלי זכויות ילד נכה המקבל קצבת ניידות והטבות נוספות הנובעות מהמצב, עליכם לדעת שבכל החמרת מצב בניידות הילד, אתם זכאים לדרוש בדיקה רפואית נוספת ולקבל קצבה גבוהה יותר וזכויות נוספות. עמותת קול הזכויות שמה לה למטרה להנגיש את כל המידע בנושא זה והרי הוא לפניכם, לכל זמן שבו תזדקקו לכך.

 

לילדי קיימת החמרת מצב בניידות. מה עושים עכשיו?

בעלי הגבלת ניידות שסובלים מהחמרה במצבם הרפואי ובאופן שמשפיע על הניידות, זכאים לעבור בדיקה רפואית חדשה שתקבע את אחוז המוגבלות המעודכן. בנוסף, כל מי שהחלטת הוועדה הרפואית האחרונה שלהם הייתה לפני 3.5 שנים לפחות (42 חודשים), זכאים גם הם לבדיקה נוספת, אפילו אם לא חלה החמרת מצב בניידות הילד/ה.

בבדיקה החדשה, תוכל הוועדה הרפואית לקבוע אחוזי מוגבלות נמוכים או גבוהים מאלו שהיו ולשנות את החלטותיה הקודמות בנוגע לצורך ושימוש הילד בכיסא גלגלים.

 

תנאים להגשת בקשה להחמרת מצב בניידות

זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים בעלי מוגבלות בניידות שעברו וועדה רפואית או את הוועדה הרפואית לעררים, קובעות שבמקרה של החמרת מצב ניתן להגיש בקשה לבדיקה רפואית חוזרת, בצירוף מסמכים רפואיים מעודכנים.

את הבקשה יש להגיש למוסד לביטוח הלאומי או ללשכת הבריאות ישירות וזאת בהתאם לזמן שחלף מאז קביעת הוועדה הרפואית או וועדת העררים:

החמרת מצב בניידות
החמרת מצב בניידות

 

אם החמרת מצב בניידות הילד התקבלה תוך 12 חודשים או פחות

יש להגיש את הבקשה למוסד לביטוח הלאומי בצירוף כל המסמכים הרפואיים החדשים, שמפרטים את ההחמרה הבריאותית המשפיעה על ניידות הילד. אם רופא הביטוח הלאומי יאושר שאכן קיימת החמרת מצב, בקשתכם תועבר ממנו ישירות ללשכת הבריאות.

 

אם החמרת מצב בניידות הילד התקבלה תוך יותר מ-12 חודשים

יש להגיש את הבקשה ישירות ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים. גם הפעם יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

 

הגדלת קצבת ניידות ילדים

קצבת ניידות באופן כללי ניתנת הן לבעלי רכב והן למחוסרי רכב. האחרונים זכאים לקצבה קבועה בסך 2,364 ₪.

אלא שכידוע, זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מאפשרות להם להיחשב כמוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה ולקבל קצבה בשיעור אחר, בהתאם לפרמטרים הבאים:

  • האם למוגבל הניידות עצמו קיים רישיון נהיגה או שהוא חסר רישיון נהיגה
  • מהו גודל הרכב שבבעלות ההורים
  • שיעור המוגבלות בניידות כפי שנקבעה ע”י הוועדה הרפואית או הוועדה לעררים
  • האם בעל הגבלת הניידות משתכר או לא. מאחר ותשובה זו היא מוחלטת בקרב קטינים, עליכם לדעת שבגירים המשתכרים זכאים לתוספת לקצבה זו.
  • האם בעל הגבלת הניידות משרת בשירות חובה או בהתנדבות בצבא
  • האם קיימת זכאות למתקן הרמה לכיסא גלגלים שנוצלה והותקנה ברכב פרטי
  • האם קיימת זכאות לרכב בעל אבזור מיוחד שאכן נרכש.

 

ילדים בעלי קצבת ניידות מוגדרים על פי המוסד לביטוח הלאומי כבעלי מוגבלות בניידות שאין ברשותם רישיון נהיגה ולכן הקצבה לה הם זכאים תתקבל באופן הבא:

קצבת ניידות שניתנת עבור הגבלה בשיעור 80%-100% – נעה בין 1,704-4,204 ₪, בהתאם לנפח מנוע הרכב, הצורך והשימוש בכיסא גלגלים והימצאות מתקן להרמת כיסא גלגלים ברכב או רכב בעל אביזרים מיוחדים.

קצבת ניידות שניתנת עבור הגבלה בשיעור 70%-79% – נעה בין 596-2,943 ₪ בהתאם לאותם הקריטריונים. הצד הנמוך של הקצבה מתייחס לבעלי הגבלה למי שאינם משתכרים ואינם משתמשים/ זקוקים לכיסא גלגלים.

קצבת ניידות שניתנת עבור הגבלה בשיעור 60%-69% – נעה בין 511-2,150 ₪ בהתאם לאותם הקריטריונים. הצד הנמוך של הקצבה מתייחס לבעלי הגבלה שאינם משתכרים ואינם מתניידים/ זקוקים לכיסא גלגלים.

כאשר חלה החמרת מצב בניידות הילד/ה, באפשרותכם להגיש בקשה שתעמיד את אחוזי הגבלת הניידות על קבוצת מקבלי הקצבה הגבוהה יותר, או שתקבע את הצורך בתוספת לקצבה בהתאם לצרכים החדשים – דבר שיביא כך או כך להגדלת קצבת הניידות הקיימת.

 

הטבות שניתנות לבעלי הגבלת ניידות

כידוע, מלבד קבלת קצבת ניידות ישנן גם זכויות הורים עם צרכים מיוחדים המקנות הטבות שונות. הטבות אלו כוללות הלוואה לרכב ראשון או להחלפת רכב, לקנייה והתקנת אבזור מיוחד ברכב.

בנוסף, ילדים שזכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% ויותר, או שהוועדה הרפואית בלשכת הבריאות קבעה לגביהם צורך ושימוש בכיסא גלגלים, זכאים לקבל הן את זכויות הניידות והן את קצבת השירותים המיוחדים.

חשוב לדעת שילדים נכללים בקבוצת מקבלי קצבת הניידות לפני הגיעם לגיל פרישה, לפיכך הם ימשיכו לקבל את הקצבה גם אחרי גיל זה ובהתאם להסכם הניידות, כל עוד קיבלו קצבת ניידות בסמוך לגיל הפרישה, או שקיבלו הלוואה בארבע השנים שקדמו לגיל הפרישה ו/או הלוואה לרכישת רכב שנמצא עדיין ברשותם ובבעלותם.

הטבות נוספות שניתנות כחלק ממכלול זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים הן גם הנחה במיסי הארנונה (גובה ההנחה נקבעת על ידי הרשות המקומית) לבעלי הגבלת ניידות בשיעור של 90% לפחות, הנחה בחשבון המים (ניתנת אוטומטית), קבלת תו נכה ופטור מאגרת רישוי רכב ממשרד התחבורה ופטור מאגרות שירותים רפואיים (ניתנת אוטומטית).

חלק ממקבלי קצבת הניידות זכאים גם להנחה במס רכישה, לסיוע בשכר דירה או רכישת דירה קבועה מחברה ציבורית, לסיוע במימון שינויים ושיפוצים בדירה שחיוניים לניידות בתוכה ולגישה אליה, סיוע במימון אביזרי שיקום וניידות (לרבות הליכונים וכיסאות גלגלים) ושירותי גרירה.

 

הוצאת תג נכה להורים המסיעים את ילדיהם

תו חניה לנכים רלוונטי להורים שילדיהם סובלים מקושי בהליכה, תנועות המסוכנות לבריאותם, המרותקים לביתם ו/או עיוורים או בעלי ליקוי ראייה וזאת על פי דוחות רפואיים מעודכנים ומענה על התנאים הבאים:

  • נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות עם הגבלה בניידות מפאת מצב בריאותי קיים
  • הגבלה בהליכה וצורך בכיסא גלגלים להתניידות
  • צורך ברכב כאמצעי תנועה מפאת נכות קיימת

 

קבלת תג נכה דורשת מכתב חתום על ידי ההורים הכולל את מספרי הרכב המבוקשים (עד שניים), צילום ת.ז של ההורה בעל הרכב, צילום ת.ז של בעל הנכות, צילום רישיונות רכב ואת טופס הבקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי מלא וחתום. יש לצרף לכל אלו את המסמכים הרפואיים המעודכנים משלושת החודשים האחרונים ובהם התייחסות ליכולת התנועה הקיימת.

את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון דרך מערכת ההזדהות הממשלתית (וזו תעביר את הבקשה למקום המתאים) או דרך הדואר, ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של מרכז פניות הציבור בחולון (יחידה ארצית). המלצתנו אליכם היא להגיש את הבקשה באופן מקוון כדי שתטופל בתוך 30 ימים, אחרת היא תטופל בתוך 60 ימים. בנוסף, הגשה מקוונת מאפשרת לדעת שהבקשה התקבלה כראוי ומטופלת כעת.

אם הבקשה אושרה, תג החנייה יישלח אליכם בדואר. אפשר לבדוק מראש אם מספר הרכב כבר עודכן בתוך המאגר הארצי של משרד התחבורה ואם כך הדבר, תוכלו לחנות את הרכב במקומות חניה לנכים עוד לפני קבלת התג עצמו.

 

ומה לגבי פטור מתשלום אגרת רכב?

אם מדובר ברכב שרשום על שם הילד, אחד מהוריו או האפוטרופוס שלו, יתקבל החזר רטרואקטיבי מאגרת הרישוי ששולמה במלואה לפני שהתקבל תג נכה.

 

לסיכום

החמרת מצב בניידות יכולה לבטא צורך בזכויות ובהטבות נוספות, אך לעולם יש לזכור כי עמידה בפני וועדה רפואית נוספת עשויה גם להפחית מהן כל עוד היא רואה לנכון. אנו בקול הזכויות מעוניינים להבטיח שתמצו את כל הזכויות שמגיעות לכם בנושא הזה ולכן ניתן לפנות אלינו למידע נוסף בכל עת ולקבל סיוע וליווי שיעזרו לכם מול לשכת הבריאות והמוסד לביטוח הלאומי.

תוכן עניינים