לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניידות

להאזנה:

 

קצבאות הביטוח הלאומי מתבססות על המצב הבריאותי הקיים לילדכם ועל יכולותיו התפקודיות. האם ייתכן שהוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניידות גם יחד? וכיצד באים לידי ביטוי התנאים שבקבלת כל קצבה? מיד נתיר את כל התסבוכת.

 

קצבאות שנובעות מנכות ילדים

אם אתם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הורים לילדים הסובלים ממחלה, מצב רפואי מורכב או פציעה, יש לכם ולילדכם זכויות רבות, ביניהן קבלת קצבאות מהמוסד לביטוח הלאומי, המאפשרות להתמודד בצורה יעילה יותר עם ההוצאות הטיפוליות הקיימות.

ילדים שמקבלים קצבת ילד נכה זכאים לא פעם לתוספות שונות, בהתאם לעמידה בתנאים המתאימים. אז מה מגיע לכם ומי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניידות?

 

קצבת שירותים מיוחדים: למקבלי קצבת נכות כללית

נתחיל עם קצבת שירותים מיוחדים: מדובר בקצבה שמתאימה לזקוקים בהשגחה צמודה, או לסיוע צמוד בביצוע פעולות בסיסיות ויומיומיות כמו התלבשות, אכילה, רחצה, ניידות ושליטה בסוגרים. קצבה זו ניתנת באחת מארבע רמות אפשריות: 50%, 112%, 180% ו-235% שנכנסה לתוקפה בינואר 2022.

קבלתה של קצבה זו מבטיחה זכאות לקצבאות נוספות בביטוח הלאומי כמו ניידות ונכות כללית, כך שקיימת אפשרות לכפל קצבאות ואף לתוספות שונות, כפי שמיד נפרט.

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניידות
מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניידות

 

יחד עם זאת, לקבלת קצבת שירותים מיוחדים קיימים מספר תנאי סף, ביניהם הימצאותו של מבקש הקצבה מעל לגיל 18, כך שהיא מיועדת למעשה לילדים בגירים בלבד. התנאים הנוספים קובעים את מתן הקצבה למשלמי ביטוח לאומי בלבד, בעלי נכות רפואית של 40% מהביטוח הלאומי, או נכות רפואית מגורם אחר בשיעור של 75% לפחות. מבקשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, מקבלים נכות כללית ובעלי נכות רפואית בשיעור 60% ומעלה זכאים גם הם לקצבת השר”מ.

כמו כן, כדי לקבל את הקצבה יש לעבור את מבחן התלות (מבחן ADL) שבוחן את היכולת האישית של התובע לתפקד בפעולות הבסיס ואת מידת התפקוד הקיימת בכל פעולה.

במקרים שבהם אין עמידה בתנאים אלו, אך מבקש הבקשה הוא מטופל בדיאליזה, מושתל איברים או חולה אונקולוגי שמקבל טיפול פעיל, קיימת זכאות לקצבה זו. קצבת שירותים מיוחדים אינה מיועדת לשוהים במוסד סיעודי, רפואי או שיקומי.

 

קצבת ניידות: למקבלי קצבת ילד נכה

קצבת ניידות מתייחסת למי שאינם יכולים להתנייד בכוחות עצמם כתוצאה מפגיעה נוירולוגית, אורתופדית או בכלי הדם בגפיים התחתונות. קצבה זו מעניקה סל הטבות המכיל פטור מתשלום אגרת רישוי, הנחה במיסים על רכישת רכב חדש, קבלת מימון להתקנת אבזור מיוחד ברכב (ללא קשר לכך שלמקבל הקצבה יש או אין רישיון) וכמובן תו חניית נכה.

זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים קובעות מתן גמלת ניידות בתהליך שונה מזה של קביעת זכאות לקצבת ילד נכה. כדי לקבל את הגמלה, יש לעבור וועדה רפואית שתתקיים במשרד הבריאות והיא זו שתקבע האם הילד עומד בתנאי הזכאות ומהם אחוזי הנכות שיש לקבוע לו. ההורים נדרשים להוכיח את המוגבלות הקיימת בניידות ועליה להיות בשיעור של 60% לפחות. בסיום בדיקתה של הוועדה, היא תעביר את מסקנותיה לביטוח הלאומי.

 

גמלת ניידות וגמלת ילד נכה

ילדים שנקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 80% או יותר, או ילדים שנקבע כי הם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, זכאים לקבל את שתי הקצבאות גם יחד. אם לא קיימת עמידה בתנאים הללו, אזי במקרה של קבלת גמלת ילד נכה וזכאות לגמלת ניידות במקביל – יש לבחור באחת הגמלות בלבד.

 

קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות כללית

מקבלי קצבת נכות כללית (לרבות מקבלי קצבת ילד נכה שמלאו להם 18 ועברו לקבל קצבת נכות) נדרשים לעמידה בקריטריונים שונים הכוללים את מצבם הרפואי הקיים וקביעה לעניין אי כושר לעבודה בשיעור של 60% ומעלה. כאשר קיימת קצבת נכות כללית וקיימת עמידה בתנאים שהוזכרו לגבי קצבת השר”מ, הרי שניתן יהיה לשלב ביניהן.

קצבת השירותים המיוחדים תכלול גם תוספת לקצבה במקרה שלאדם המקבל אותה יש עד שני ילדים מתחת לגיל 3. גם אם מקבל הקצבה קיבל דרגת תלות של 188% (דרגה 3 בקצבת השר”מ) ומעסיק בפועל שני מטפלים זרים, הוא זכאי לתוספת.

 

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניידות?

עד כה עסקנו בשתי הקצבאות בהפרדה, כך שהן אינן מתנגשות זו בזו מפאת הייעוד שלהן לטווח גילאים שונה. אך אם ילדכם עומד בתנאים לקבל הן קצבת השר”מ והן את קצבת הניידות – במי מהן מומלץ לבחור?

על פניו, כל מי שזכאי לגמלת ניידות ולגמלת שירותים מיוחדים לא יוכל לקבל במקביל את שתי הקצבאות, למעט בתנאים מסוימים מאוד ועל פי קביעתה של וועדה רפואית. יש כאן זיקה ברורה בין שתי הקצבאות, שמתייחסת לקושי בניידות בעקבות מצב תפקודי ירוד והצורך להישען על סיוע מאחרים כדי לבצע זאת.

אם לא ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים וניידות גם יחד, מומלץ להבין מי מהקצבאות תתגמל יותר מבחינה כספית ומה מתקבל בנוסף לכך כהטבה הנובעת מאותה הקצבה.

כך למשל, ייתכן שהשיקול ייטה לטובת קצבת הניידות המספקת מימון להתקנת אבזור מיוחד ברכב וקבלת תג נכה בעבורו. במצב אחר, קצבת השר”מ שנקבעה לדרגה גבוהה עשויה להתברר כמתגמלת מאוד מבחינה כלכלית, להבדיל מקצבת הניידות.

 

מתי תיתכן זכאות לקצבת שירותים מיוחדים וניידות גם יחד?

להלן התנאים המאפשרים לקבל קצבת שירותים מיוחדים וניידות במצב של כפל קצבאות, כאשר נדרשת עמידה באחד מהם לפחות:

  • קביעת דרגת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% או יותר (188% או 235%)
  • נקבע שיעור מוגבלות בניידות בשיעור 100%
  • קיים צורך ושימוש בכיסא גלגלים (שני התנאים צריכים להתקיים יחד, לתשומת לבכם – משרד הבריאות מבצע חקירות פרטיות כדי לאמת את השימוש של הילד בכיסא גלגלים)

כאשר לא קיימת עמידה בתנאים אלו, תידרש בחירה באחת הקצבאות. זכות הבחירה מתקבלת באופן חד פעמי וברגע שבוצעה, לא ניתן להתחרט ולבחור בקצבה ההפוכה. רק במקרים חריגים ומיוחדים מאוד שבהם התרחשו שינויים בנסיבות הרפואיות והם משפיעים על הקצבה המתקבלת, הביטוח הלאומי ישקול את האפשרות של המבוטח לחזור בו.

 

ועוד מספר נקודות לגבי קצבת שירותים מיוחדים וניידות:

  • מי שקיבלו הלוואה לרכישת רכב יצטרכו להחזיר את כל ההלוואה אם ברצונם לבחור לקבל קצבת שירותים מיוחדים.
  • להבדיל מקצבת השר”מ שקובעת סכום קצבה ידוע מראש על פי רמת השר”מ שנקבעה, בקצבת הניידות הטווח רחב בהרבה ותלוי במשתנים רבים כמו סוג ההגבלה הקיימת, גודל הרכב שבו ההורים מסיעים את הילד, האם נטלו הלוואה עומדת, האם מקבל הקצבה עצמו בעל רישיון נהיגה המשמש אותו להגיע לעבודתו (ילד בגיר) ועוד.

לכל השאלות הללו וכל מענה נוסף – אנחנו כאן עבורכם. עמותת קול הזכויות רואה אתכם, ההורים, שנדרשים למגוון עצום של מורכבויות, אתגרים ועמידה בתנאי הבירוקרטיה כדי לקבל את הזכויות שמגיעות ליקיריכם. אנו נכוון ונייעץ לכם באופן אישי בתהליך מימוש הזכויות לילדים עם צרכים מיוחדים ונעניק לכם את כל המידע המתאים לגבי זכויות הורים עם צרכים מיוחדים של ילדיהם. צרו עמנו קשר ונעמוד לרשותכם.

תוכן עניינים