לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

ניידות 100 אחוז

להאזנה:

 

ניידות 100 אחוז שנקבעה לילדים, מספקת קצבה חודשית וסל הטבות מקיף, שנועד לכסות את כל ההוצאות הנדרשות להסעת הילד מצד ההורים. מה מגיע לכם במסגרת קביעת שיעור ההגבלה בניידות? כיצד מגישים בקשה לקצבה ועל כמה בעצם היא עומדת? עמותת קול הזכויות כאן כדי לענות על הכל:

כהורים לילד נכה, אתם נדרשים להתמודדות קשה ומורכבת עם הקושי בניידות העצמאית ולכן עליכם לדעת כבר עכשיו, שאתם זכאים לקבל גמלת ניידות ובתנאים המתאימים היא אף תגיע לכדי קביעה של ניידות 100 אחוז.

 

מי זכאי לקצבת ניידות ומה מקבלים?

הזכאים לקצבת ניידות הם בעלי נכות פיזית שמגבילה אותם בניידות ושגילם הוא בין 3-18 שנים. הזכאות תתרחש ככל שנקבעה הגבלה בניידות בשיעור 80% ומעלה, או לחילופין ככל שהילד זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

תנאים מזכים אלו מאפשרים לכם ההורים לקבל הן קצבת ילד נכה והן קצבת ניידות גם יחד מהמוסד לביטוח הלאומי.

מרגע שנקבעה הזכאות לקצבת ניידות, יתקבלו ממנה גם הטבות וזכויות שונות:

 • גמלת ניידות לחסר רכב בסכום חודשי שנע בין 1,704 שקלים ועד 4,204 שקלים (תלוי בפרמטרים רבים שנכנסים לתהליך החישוב ויפורטו בהמשך).
 • הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש, בין אם כרכב ראשון ובין אם לטובת החלפת הרכב
 • הלוואה לרכישה והתקנת אבזור מיוחד ברכב לטובת נסיעת הילד או החזר הוצאות
 • הלוואה לרכישה והתקנת מתקן הרמה עבור כיסא הגלגלים לרכב
 • לימודי נהיגה ברכב בעל אבזור מיוחד
 • שירותי גרירה
 • קבלת תו נכה
 • פטור מתשלום אגרת רישוי רכב
 • מימון חלקי של מיסי הרכב

 

ניידות 100 אחוז
ניידות 100 אחוז

 

למי פונים כדי לקבל ניידות 100 אחוז?

יש להגיש טופס בקשה לביצוע בדיקה רפואית, בה ייקבע אחוז ההגבלה בניידות. להבדיל מקבלת גמלות אחרות בביטוח הלאומי, את בקשה זו וגם את ביצוע הוועדה עצמה יש לעבור בלשכת הבריאות. וועדה רפואית מטעם לשכת הבריאות תבדוק את המקרה שלפניה בהתבסס על כל הניירת הרפואית המצורפת והנבדק שלפניה ותעביר את החלטתה להמשך טיפול בביטוח הלאומי.

קיימים מקרים שבהם מתייתר הצורך מנוכחות הילד עצמו בוועדה. אם ברצונכם למנוע את נוכחות הילד בוועדה הרפואית, יש להגיש בקשה נפרדת בכתב ולצרף אליה חומר רפואי רלוונטי.

מתי תימסר תשובת הוועדה? המוסד לביטוח הלאומי יעדכן את ההורים בתוך 60 ימים בהחלטה. עם קבלתה, ניתן לפנות למחלקת הניידות של הביטוח הלאומי ולמלא טופס תביעה המכיל את כל ההטבות המגיעות.

אם הוועדה דחתה את בקשתכם לגמלת ניידות, או שקבעה ניידות בשיעור נמוך מ-80% (כך שלא קיימת זכאות לסל ההטבות), ניתן להגיש ערעור לוועדה לערעורים תוך 60 ימים ממועד התשובה. ניתן לצרף לערעור ניירת רפואית נוספת ככל שקיימת. אם גם כאן תידחה התביעה, יהיה ניתן לערער על כך לבית הדין לעבודה תוך 30 ימים. בנקודה זו רצוי להיעזר בעורך דין.

 

כאשר יש שני ילדים בבית עם זכאות לניידות

במשפחות שבהן יותר מילד אחד זכאי לגמלת הניידות, ניתן לקבל קצבה כפולה. הביטוח הלאומי יוכל גם לאשר את מתן ההטבות כלפי שני רכבי המשפחה, כל עוד מראים כי כל הורה יהיה אחראי לאחד הילדים בצורה ישירה.

ישנם מקרים שבהם תתקבל גמלת ניידות 100 אחוז גם עבור ילדים שגילם מתחת לשלוש – הדבר יתרחש כל עוד יש שני ילדים המוגבלים בניידות והמשפחה מבקשת לרכוש עבורם רכב משותף מתאים.

על פי התקנות, מותר לכל משפחה לקבל רק הלוואה עומדת אחת, כך שלא יהיה ניתן להשתמש בהטבה זו פעמיים. יחד עם זאת, בקבלת המימון מחברים את אחוזי הנכות שקיבלו הילדים כך שההורים עשויים לקבל גם מימון מלא של 100%.

 

קצבת ניידות 100% אחרי גיל 18

קצבת הניידות על האחוזים שנקבעו בה, ההטבות והזכויות יימשכו כרגיל עד הגיעו של הילד לגיל 18. בנקודה זו, ייתכנו שינויים בתנאי הזכאות הקיימים ובהטבות. עוד לפני כן, כשהילד יגיע לגיל 17, הוא יהיה זכאי ללימודי נהיגה ברכב מתאים לכיסא גלגלים. בגיל 18 למקבלי הגמלה שאין בבעלותם רכב התנאים שלה משתנים וזאת בהתאם לפרמטרים כמו האם הילד עובד למשל.

חשוב לציין שבגירים זכאים לקצבת ניידות ככל שנקבעה להם הגבלה בשיעור 60% ומעלה ובייחוד כאשר הם הופכים לבעלי רישיון נהיגה תקף. בנוסף, קיימת זכאות לקצבת ניידות לבעלי רכב.

 

ועוד מספר נקודות חשובות:

 • אם נטלתם הלוואה לרכישת רכב חדש, היא תותנה תמיד בביצוע ביטוח מקיף.
 • 100% ניידות או 80% ניידות מקנים קבלת תג חניה לנכה עבור הרכב השייך למסיע את הילד.
 • ילדים שכתוצאה מתאונה שעברו סובלים מהגבלה פיזית, זכאים לקצבת ניידות כל עוד ההגבלה שלהם נקבעה לצמיתות. אם מדובר בהגבלה זמנית, לא תתרחש זכאות לגמלת ניידות.

 

סכום קצבת הניידות – מעודכן לשנת 2022

כידוע לכם, כל שיעורי הנכות במוסד לביטוח הלאומי מתייחסים לרף מסוים של גמלה חודשית. למעשה, ככל שאחוזי הנכות שנקבעו גבוהים יותר, כך גם הקצבה תהיה בסכום גבוה יותר ולהיפך. כפי שניתן להבין, ניידות 100 אחוז מזכה בסכום הקצבה המקסימלי, אך הדבר עדיין מותנה במגוון רחב של פרמטרים – בראש ובראשונה בחלוקה גסה של הזכאים לבעלי רישיון ושאינם בעלי רישיון.

נתייחס כאן לזכאות שנובעת מגמלת ניידות 100 אחוז למי שאין להם רישיון נהיגה תקף. גובה הגמלה החודשית מורכב ממספר פרמטרים, החל מסוג הרכב המסיע את הילד (על פי נפח המנוע שלו), הצורך והשימוש של הילד בכיסא גלגלים ועובדת קיומו של מתקן הרמה לכיסא הגלגלים שמותקן כאביזר מתאים בתוך הרכב.

להלן הסכומים הצפויים למקבלי גמלת ניידות 100 אחוז, המתייחסים לטווח הזכאים בשיעור 80%-100% ללא הבדל:

 1. לבעלי רכבים עם 1,300 סמ”ק – תינתן קצבה שנעה בין 1,704 שקלים ועד 2,189 שקלים בחודש.
 2.  לבעלי רכבים עם 1,800 סמ”ק – תינתן קצבה שנעה בין 2,360 שקלים ועד 3,009 שקלים בחודש.
 3. לבעלי רכבים עד 2,000 סמ”ק – תינתן קצבה שנעה בין 2,464 שקלים ועד 3,201 שקלים בחודש.
 4. לבעלי רכבים מעל 2,000 סמ”ק – תינתן קצבה שנעה בין 3,043 שקלים ועד 3,952 שקלים בחודש.
 5. לבעלי רכב עם אביזרים מיוחדים להסעת הילד – תינתן קצבה רגילה בסך 3,583 שקלים או קצבה עם תוספת בסכום של 4,204 שקלים.

 

את תוספת הקצבה יקבלו רק אנשים עובדים, שמקום עבודתם נמצא במרחק של 40 ק”מ לפחות באופן מצטבר לשני כיווני הנסיעה והם משתמשים ברכב שלהם בקביעות לצורך נסיעה למקום העבודה וממנו.

בנוסף, טווח המקסימום שנקבע לכל אחת מהקצבאות מתייחס הן לאנשים שעומדים בתנאי העבודה במרחק 40 ק”מ ושברכבם קיים מתקן הרמה מתאים לכיסא גלגלים.

 

אנחנו כאן עבורכם

עמותת קול הזכויות נועדה עבורכם, ההורים, שקיבלו את הבשורה המטלטלת לגבי מצב ילדיהם או שמעוניינים להתחיל במימוש הזכויות מול המערכת אבל לא יודעים כיצד להתחיל ולמי לפנות. מטרתנו היא לעשות לכם סדר באופן הדרישה של כל זכות, לספק לכם מידע עדכני וברור לגבי ההטבות והזכויות שמגיעות לכם וללוות אתכם אישית עד למיצוי כל מה שאתם זכאים לקבל.

אם יש לכם שאלות, נתקלתם בחומות בירוקרטיות או שהייתם רוצים לקבל ליווי ותמיכה לדרך הארוכה מול הביטוח הלאומי, משרד הרישוי, מס הכנסה ויתר הגורמים – פנו אלינו ונדאג לסייע לכם.

תוכן עניינים