לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

קצבת ניידות – פטור ממס

להאזנה:

 

האם קיים פטור ממס בגין קצבת ניידות? כן, אבל לא בדיוק וגם לא תמיד. במאמר זה נגיש לכם את כל האינפורמציה הרלוונטית בנוגע לפטור מס שחל על מי שמקבלים קצבה מסוימת וגם על ההנחות וההטבות שמתקבלות במס עבור מקבלי קצבת הניידות.

 

איזה סוגי קצבאות פוטרות אתכם מתשלום מיסים?

כידוע, רבים מהתושבים בישראל משלמים מס הכנסה בגין הכנסות שונות ובשיעור משתנה. חלקם גם מקבלים הטבות או הנחות ובמקרים מסוימים גם פטורי מס.

בין ההכנסות הפטורות ממס, אפשר למצוא גם קצבאות שונות המשולמות על ידי המדינה או המוסד לביטוח הלאומי וכעת נפרט לגבי כמה מהן:

 

קצבת נכות

קצבת נכות כללית משולמת לבעלי נכות או מחלה קשה ובהתאם לאישורה של וועדה רפואית מהמוסד לביטוח הלאומי. גובה הקצבה משתנה בהתאם לסוג וחומרת הפגיעה, גובה ההכנסה החייבת מהתקופה שלפני הפגיעה או הנכות ופרמטרים נוספים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי וחוקי מס הכנסה.

 

קצבת זקנה

קצבת הזקנה שמקבלים אזרחים וותיקים על פי גיל הפרישה, הינה קצבה פטורה ממס. עד גיל 70 גובה הקצבה מותנה בגובה ההכנסה הקיימת ולאחר מכן, לא חלה יותר תלות בגובה ההכנסה הקיימת. חשוב להבהיר שקצבה זו אמנם פטורה ממס, אך איננה פטורה מניכויים אחרים לרבות דמי בריאות.

קצבת ניידות - פטור ממס
קצבת ניידות – פטור ממס

 

קצבת שארים

גם קצבה זו פטורה ממס וניתנת מהמוסד לביטוח הלאומי לילדים או בני זוג של מי שנפטרו. במקרים מסוימים קצבה זו ניתנת באופן מוארך, למשל כאשר הילד/ה משרתים בצה”ל או בשירות לאומי וזכאים לקבל את הקצבה עד גיל 24.

 

קצבאות אסירי ציון

אסירי ציון, מתוקף הגדרתם ככאלו על ידי משרד הקליטה, זכאים לקצבה הפטורה ממס. קצבה זו משולמת בכפוף להכרה בנכות שנוצרה במאסר ועל פי תקרת ההכנסה האישית.

 

פטור ממס בגין עיוורון ונכות

בעלי תעודת עיוור ומי שהוכרו במוסד לביטוח הלאומי כנכים בשיעור 100% זכאים לפטור ממס ולא רק מפאת הקצבה הקיימת להם, אלא גם מכוחן של הכנסות נוספות ועד לתקרה קבועה בחוק.

 

פטור ממס בגין קצבת שירותים מיוחדים

זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים דנות לא פעם במצב משפחתי מיוחד, שבו ההורים נדרשים להתמודדות עם נכות פיזית בדרגה גבוהה של ילדם.

מצב זה מונע מאותם הילדים לנהל שגרה תקינה וגורע מההורים כלכלית, לפיכך ייתכן שהם יוכלו לקבל קצבת שירותים מיוחדים המאפשרת סיוע כלכלי מסוים בהתאם למצב הרפואי הקיים.

 

הטבות מס בגין קצבת ניידות ילדים

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע שהורה לילד/ה הסובלים משיתוק, עיוורון או פיגור זכאים לשתי נקודות זיכוי במס וזאת בתנאי שההורה תושב ישראל ועובד.

נקודות אלו ניתנות גם להורים שעברו וועדת השמה בה הם הופנו למסגרת לחינוך מיוחד וגם בעבור זכאות לקצבת נכות שמפאת קבלת קצבת ניידות איננה ניתנת להורים (בשל הצורך להימנע מכפל קצבאות).

 

האם קיים פטור ממס בגין קצבת ניידות?

זכויות ילד נכה המקבל קצבת ניידות, מאפשרות להימנע מתשלומי מיסים מסוימים בלבד, כך שלא מדובר בפטור מס גורף בדומה לזה שניתן למקבלי קצבת שארים למשל.

ניתן לחלק את פטור המס שניתן למקבלי קצבת ניידות לשניים:

 

  1. פטור ממס למקבלי הלוואה עומדת לרכישת רכב

ילדים שזכאים לקצבת ניידות עקב הגבלת ניידות שנקבעה להם בוועדה הרפואית של לשכת הבריאות, מאפשרים להוריהם לקבל הלוואה עומדת למימון מלא או חלקי של רכב ולקבל פטור מלא או חלקי מתשלום המיסים עליו. הלוואה זו ניתנת לרכישת רכב פרטי, מסחרי או רכב מיוחד הדורש אבזור מתאים להסעת ילד נכה או ילד היושב בכיסא גלגלים.

הטבה זו מזכה הורים שבבעלותם רישיון נהיגה תקף ושילדיהם קיבלו 80% הגבלת ניידות או שהוועדה הרפואית קבעה כי יש צורך להשתמש בכיסא גלגלים. הטבה זו גם מתקבלת בנוסף לעובדה שמקבלי קצבת הניידות פטורים לחלוטין מתשלומי אגרת רכב באופן שוטף ומלא.

כיצד תובעים את קבלתה של הלוואה עומדת ראשונה? יש לצרף צילום רישיון נהיגה בתוקף של “מורשה הנהיגה” (ההורה שמסוגל ומתחייב להסיע את ילדו בשוטף לצרכי היומיום) יחד עם פירוט הגבלות נהיגה קיימות, כתב התחייבות חתום על ידו וטופס תביעה להלוואה עומדת ראשונה.

כיצד תובעים את קבלתה של הלוואה עומדת להחלפת רכב? יש לצרף צילום רישיון נהיגה בתוקף של “מורשה הנהיגה”, צילום פוליסת הביטוח המקיף בתוקף וטופס תביעה מתאים. אם בעת החלפת הרכב מוחזרת הלוואה קיימת עבור הרכב הקודם, הלוואה זו תכסה את המיסים שחלים על הרכב החדש.

 

  1. פטור מתשלום דמי הסכמה למקרקעי ישראל

אם נקבעה מוגבלות בניידות בשיעור של 80% ומעלה ובעל הקצבה מעביר זכות חכירה בנכס שאיננו מהוון, ייתכן שיתקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל וזאת עד לתקרה של 30,000 שקלים. פטור זה ניתן לניצול רק פעם אחת בלבד והוא ניתן באופן זהה גם למקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 80% ומעלה.

 

דבר נוסף שחשוב לדעת

כל אדם שמעוניין בפטור ממס הנובע ממצב רפואי מסוים, רשאי לפנות לרשות המיסים בבקשה מסודרת ולהיבדק בוועדה רפואית של רשות המיסים הקובעת פטורים אפשריים ממס הכנסה.

 

תהליך קבלת הפטור ממס הכנסה

למרות שקל לראות כי זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים מספקות הקלות גם בתשלומי המיסים, עדיין אין לראות בפטור ממס ובפרט במצב של פטור ממס בגין קצבת ניידות כהליך אוטומטי.

מדובר בהליך בירוקרטי שההורים אמורים לבצע מיוזמתם מול המוסד לביטוח הלאומי ותחילתו היא בוועדה הרפואית מטעם לשכת הבריאות. לאחר שהיא מספקת את תשובתה ושיעור מוגבלות הניידות מתאים לקבלת הקצבה, יש לפנות בתביעה מסודרת למוסד לביטוח הלאומי.

כמו כן, הורים שילדיהם זכאים לקצבת ניידות והם מקבלים קצבת נכות, יתבקשו לבחור לקבל את אחת הקצבאות (למעט מקרים מיוחדים המפורטים במאמר הראשי של קול הזכויות לגבי קצבת ניידות). במקרה כזה, רצוי לשקול את ההתאמה של כל קצבה וההטבות הנובעות ממנה ולא רק את יתרונות פטור המס. בקצבאות ניידות, סוגיית ההטבות לעניין הרכב שמסיע את ילדכם עשויות להיות קריטיות במיוחד.

 

קצבת ניידות פטור ממס –  השורה התחתונה

פטור ממס הוא תגמול רצוי ונחשק מטבע הדברים, אך הוא מתבטא באופן שונה בתכלית מקצבה לקצבה וביחס לסוגי הפטורים ותשלומי המיסים להם תידרשו במסגרת ההתנהלות השגרתית עם ילדכם. אנו ממליצים לבחון את כל סוגיית המיסוי לעומק, שכן הביטוח הלאומי מעוניין למנוע כפל קצבאות ולכן ידרוש מכם לבחור ביניהן, כאשר לבחירה זו עשויה להיות השלכה עתידית פחות נוחה שלא העליתם על דעתכם.

אנו בקול הזכויות מלווים, מייעצים ומסייעים לכל ההורים שנמצאים בהליכי קבלת הזכויות מול הרשויות השונות לרבות המוסד לביטוח הלאומי ומגישים מידע מפורט בנושא גם כדי שתדעו מהיכן להתחיל ולמה לצפות בדרך.

אנו ממליצים להעמיק לנושא קצבת הניידות דרך המידע שנמצא באתר קול הזכויות וגם לנושאים משיקים אחרים בנוגע לזכויות הרפואיות או הטבות שמגיעות לכם, וזאת על מנת שתוכלו למצות את כל מה שמגיע לכם ולשמור על שגרה משפחתית תקינה לאורך זמן.

תוכן עניינים