לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

קצבת ניידות רטרואקטיבית

להאזנה:

 

קצבת ניידות רטרואקטיבית ניתנת עבור 60 הימים שחלפו מקבלת התשובה בנוגע לשיעור הגבלת הניידות שנקבעה בוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית ועד הגשת התביעה במוסד לביטוח הלאומי. במאמר זה נפרט לגבי קצבאות הניידות ותהליך קבלתן.

קצבת ניידות מהווה מצב של מוגבלות בניידות, שאצל ילדים מתבטאת בשיעור של לא פחות מ-80% או בצורך ובשימוש שלהם בכיסא גלגלים, כפי שקבעה וועדה רפואית של לשכת הבריאות. הדבר מסב מצד אחד הקלה מסוימת להורים, שכעת יוכלו להשתמש בסכום הקצבה על מנת לשפר את התניידות ילדיהם, אך מנגד מבטאת מצב שמקשה על סדר היום המשפחתי ודורש התמודדות במגוון עצום של מישורים.

 

קצבת ניידות ילדים – למי ומתי?

זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים מאפשרות להורים שילדיהם בני 3 ומעלה להגיש בקשה לקביעת הגבלת ניידות – בקשה שנובעת ממצב של קושי בהתניידות ילדם, או בעובדה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

אם הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית אכן קבעה שקיימת מוגבלות בניידות והיא עומדת על 60% לפחות – תינתן קצבת ניידות מהמוסד לביטוח הלאומי, יחד עם הטבות אפשריות נוספות כמו מימון לרכב (לרבות מימון לרכישה והתקנת אביזרים מיוחדים ברכב), הוצאת תו נכה ופטור מאגרות רכב, מימון לרכישת אמצעי הליכה (קביים, כיסא גלגלים), הנחות במס ובארנונה ועוד.

קצבת ניידות רטרואקטיבית
קצבת ניידות רטרואקטיבית

 

כאשר קצבת הניידות וקצבת הנכות מתנגשות

אם קיימת קצבת ילד נכה וכעת קיימת עמידה בזכאות להטבות קצבת הניידות, תתבקשו להחליט איזו מבין הקצבאות להמשיך לקבל. חשוב לציין כי כל עוד ניתנה הלוואה עומדת לרכישת רכב ושטרם הוחזרה, לא ניתן לבחור בכל מקרה להמשיך לקבל את קצבת הנכות.

ועם זאת, בהינתן המצבים הבאים יהיה אפשר להמשיך לקבל את שתי הקצבאות יחד:

  • כאשר נקבעת מוגבלות בניידות של 80% או שוועדה רפואית בלשכת הבריאות קבעה צורך בכיסא גלגלים.
  • כאשר במשפחה יש שני ילדים המוגבלים בניידות, כל אחד מהם בשיעור של 80% לפחות והם מתגוררים באותה הדירה. אפשרות זו מתאימה גם להורים שילדיהם מתחת לגיל 3.

 

קצבת ניידות רטרואקטיבית ומשמעותה

זכויות ילד נכה בעל קצבת ניידות מאפשרות להוריו לקבל את הסכום באופן רטרואקטיבי, עם אישור הקצבה. בפועל, ההורים וילדם ניגשים לוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית וזו מוסרת את החלטתה בתוך 60 ימים.

כעת עם החלטה זו, יש להגיש תביעה לקצבת ניידות במוסד לביטוח הלאומי. ברגע שבמוסד לביטוח הלאומי יאשרו את הבקשה – הסכום שישולם רטרואקטיבית הוא גם על החודשיים שקדמו למועד התביעה בביטוח הלאומי (כל עוד בתקופה זו התקיימו עדיין התנאים המזכים בקבלת הקצבה).

כך למשל, אם קיבלתם את החלטת הוועדה הרפואית בתאריך 15.9.21 ותבעתם עד לתאריך 15.11.21 – תקבלו את קצבת הניידות גם בעבור החודשים שלפני כן – יולי ואוגוסט, שמהווים את פרק הזמן מהדיון בוועדה ועד מסירת התשובה שלה.

 

תביעת קצבת ניידות באיחור

המוסד לביטוח הלאומי משלם קצבאות ניידות רטרואקטיביות חודשיים אחורנית והמשמעות היא שאם תביעתכם תוגש באיחור, גם תשלום הרטרו יבוצע על חודשים מאוחרים יותר.

אם ניקח את פרק הזמן מהדוגמה הקודמת, שבו תשובת הוועדה הרפואית ניתנה בתאריך 15.9.21, הרי שעד לתאריך 15.11.21 באפשרותכם לתבוע את הביטוח הלאומי. אם תעשו זאת מאוחר יותר, למשל בתאריך 1.1.22 – הרי שהתשלום הרטרואקטיבי ישולם עבור החודשים דצמבר ונובמבר, כך שאיבדתם בפועל תשלום חשוב ומהותי שמגיע לכם עוד מחודש יולי 2021.

 

תיקון 18 להסכם הניידות

הסכם הניידות מפרט את כל הזכויות וההטבות להן זכאים בעלי הגבלת ניידות. הסכם זה עבר תיקון בחודש מרץ 2001, לפיו נכים בשיעור 100% זכאים לכפל קצבאות – הן לקצבת ניידות והן לקצבת שירותים מיוחדים. תיקון זה נועד להטיב גם עם מי שנכללים בקבוצת חסרי הרכב, שלא היו זכאים עד לאותה הנקודה לשתי הגמלות במקביל.

 

ההטבות הניתנות בגין קצבת ניידות

קצבת ניידות משולמת מהמוסד לביטוח הלאומי, להורים שילדיהם פגועים בגפיים התחתונות ו/או מוגבלים בניידות בתפקודם היומיומי. הורים שנמצאו זכאים לקצבה זו, יוכלו לקבל עוד מספר הטבות שונות וזאת על פי החלטת הביטוח הלאומי:

ראשית, הקצבה עצמה, שמזכה הן הורים בעלי רכב והן הורים חסרי רכב. הורים שאין ברשותם רכב מתאים או רכב כלל, יוכלו לקבל גם הלוואה לרכישת רכב חדש דרך קרן הלוואות, יחד עם מימון לרכישה והתקנת אביזרי סיוע מתאימים בתוך הרכב, לטובת הכניסה, הנסיעה והיציאה ממנו עם כיסא גלגלים, לרבות מתקן הרמה ייעודי.

הטבות נוספות ניתנות בדמות הנחות שונות, לרבות הנחות בתשלומי מיסים מסוימים (כמו מס רכישה), הנחה בתשלום הארנונה (נקבעת לשקול דעתה של הרשות המקומית), הנחה בתשלום חשבון המים, סיוע בהתאמת הדיור לבעל הגבלת הניידות ועוד.

 

תהליך קבלת הקצבה

תחילה עליכם ההורים למלא את טופס הבקשה לבדיקה רפואית שתקבע את אחוז המוגבלות בניידות, להחתים עליה את הרופא המטפל ואת שני ההורים ולהעבירה בצירוף כל המסמכים הרפואיים המתאימים ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים.

לאחר מכן תזומנו עם ילדכם (ניתן לבקש להימנע מנוכחות הילד במקרים מסוימים) לוועדה הרפואית, בה ייתכן שתבוצע גם בדיקה לאבחון המצב הבריאותי הקיים.

החלטות הוועדה כאמור ניתנות בתוך 60 ימים ממועד הדיון וכעת באפשרותכם להמשיך הלאה – לתביעה במוסד לביטוח הלאומי שתעניק את קצבת הניידות המתאימה, או להגשת ערעור לוועדה הרפואית לעררים (נמצאת בתוך בית החולים שיבא תל השומר) אם הקביעה איננה מספקת.

נזכיר כי דרושה קביעת הגבלת ניידות בשיעור של 80% לפחות על מנת לקבל את קצבת הניידות על ההחזר הרטרואקטיבי ויתר ההטבות שלה – תנאי ייחודי לילדים שכן הם אינם עובדים או נוהגים (בגירים זכאים לקצבה זו גם אם נקבעו להם 40% כל עוד הם עובדים ובעלי רישיון תקף).

ולכן גם אם התקבלה מוגבלות בניידות ילדכם בשיעור 75%, הדבר עדיין איננו מספק לקבלת הקצבה. במקרה כזה מומלץ לערער תוך 60 הימים לוועדה לעררים ולצרף מסמכים רפואיים ונימוקים נוספים. על החלטותיה של וועדה זו ניתן לערער בבית הדין לעבודה אך רק במקרים מאוד מסוימים.

 

מרגע שהקצבה אושרה

המוסד לביטוח הלאומי יתן את החלטתו לגבי מתן קצבת הניידות והיא תשולם לכם החל מהראשון לחודש שבו תבעתם. התוספת הרטרואקטיבית תינתן עבור חודשיים אחורנית, כך שיש להכפיל את סכום הקצבה החודשית על מנת לחשב את סכום זה. למשל, אם בנכם או בתכם קיבלו קצבת ניידות בסך חודשי של 2,190 ₪ – אזי סכום הרטרו יעמוד על 4,380.

 

שמים את קול הזכויות שלכם במקום הראשון

עמותת קול הזכויות פועלת עבורכם ולמענכם – הורים יקרים שחווים אתגרים רבים, שונים ומשונים בדרך לקבלת הזכויות שמגיעות מכוח מצב ילדכם. אנו פועלים כל העת כדי להגיש לכם את המידע הרלוונטי, האיכותי והמעודכן ביותר לגבי מיצוי הזכויות הרלוונטיות ונשמח ללוות ולייעץ לכם בכל עת. צרו עמנו קשר לשאלות נוספות ולליווי עד להשלמת תהליך מימוש הזכויות המתאימות.

אנו בקול הזכויות קשובים לכם תמיד ותוכלו להיעזר בנו לכל שאלה, ליווי והתייעצות גם בנושא הזה. ליווינו מאות הורים בתהליכי מימוש זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים ובקבלת זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ונוכל לסייע גם לכם לעבור את התהליך בהצלחה ובמהירות רבה ככל האפשר.

תוכן עניינים