אופן קביעת הזכאות לפעוטות עם מנת תפקוד נמוכה (DQ62 ומטה).