לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

אופן קביעת הזכאות לפעוטות עם מנת תפקוד נמוכה (DQ62 ומטה).

לקראית מסמך מלא לחץ על התמונה או כאן >>>
חוזר נכות 1990 אופן קביעת הזכאות לפעוטות עם מנת תפקוד נמוכה (DQ62 ומטה)

ד’ כסלו, תשע”ז 4 דצמבר, 2016  חוזר נכות (ילד נכה) מס’ 1990
 נושא: ילד נכה
שם החוזר: אופן קביעת הזכאות לפעוטות עם מנת תפקוד נמוכה (DQ62 ומטה).
 מטרת החוזר
לקבוע כללים לקביעת זכאות לקצבת ילד נכה לילדים עם DQ62 ומטה, הנחיות לקביעת שיעור הזכאות, משך הזכאות והאפשרות לקביעת זכאות על סמך מסמכים.
 בברכה,
לימור לוריא
מנהלת אגף א’ גמלאות נכות
תוכן עניינים