“רואים את הילדים שלנו כתקציב ולא יותר, זה עצוב מאוד’