לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

התנהלות מול ביטוח לאומי

 

במדינת ישראל המחוקק שם את הדאגה לחלשים בחברה בראש סדר העדיפויות והדבר בא לידי ביטוי בחקיקה סוציאלית רחבה. ביטוח לאומי הוא האחראי על מערכת הקצבאות המהווה ביטוי למדינות הרווחה במדינת ישראל. התנהלות מול ביטוח לאומי נדרשת במגוון מצבים בחיים כפי שנפרט בהמשך המאמר. נדון בין היתר בדמי אבטלה, נכות כללית, נכות מעבודה, קצבת ילד נכה, גמלת סיעוד ועוד.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי – אבטלה

לאחר פיטורין או התפטרות והפסקת העבודה יש לגשת ללשכת התעסוקה באזור המגורים ולהירשם בתור מחוסרי עבודה. המפגש עם שירות התעסוקה והרישום הוא תנאי לקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי. במידה ולא מתייצבים בלשכת התעסוקה במועדים שנקבעו עלולים לאבד את הזכאות להמשך קבלת דמי אבטלה.

זכאות לדמי אבטלה קיימת רק למי שהיה מבוטח בביטוח אבטלה של ביטוח לאומי. מדובר בשכירים מעל גיל 18 וטרם גיל פרישה. עצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה בישראל. מבחינת התנהלות מול ביטוח לאומי את התביעה יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי על גבי טופס תביעה לדמי אבטלה.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי – נכות מעבודה

הנפגע מתאונת העבודה או מחלת מקצוע שבעקבות הפגיעה אינו יכול לעבוד יכול לקבל דמי פגיעה במשך 91 יום ממועד התאונה או גילוי המחלה. מבחינת התנהלות מול ביטוח לאומי יש להגיש למוסד תעודת “אי כושר” חתומה על ידי רופא תעסוקתי. הסכום של דמי הפגיעה הוא 75% משכרו היומי של הנפגע כאשר השכר מחושב על פי שכרו של העובד בשלושת החודשים האחרונים טרם הפגיעה.

לאחר שהסתיימו 90 יום העובד אינו זכאי עוד לקבל דמי פגיעה ואם  הוא עדיין לא מסוגל לעבוד הוא יהיה זכאי למענק חד פעמי או קצבת נכות מעבודה בהתאם לשיעור אי הכושר שלו. מי שנפגע מתאונת עבודה או מחלת מקצוע זכאי למענק חד פעמי כאשר נקבעו לו אחוזי נכות קבועים של בין 9% ל- 19%. במידה ונקבעו לו אחוזי נכות של למעלה מ20% הוא יהיה זכאי לקצבה המחושבת בהתאם לאחוזי הנכות כפול 75% מהשכר הקובע.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי – קצבת ילד נכה

במדינת ישראל יש מגוון של זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים לרבות קצבת ילד נכה מביטוח לאומי. קצבת ילד נכה משולמת להורים לילדים עם צרכים מיוחדים על מנת לסייע להם במישור הכלכלי ובצורך שלהם במימון הוצאות מיוחדות לצורך הטיפול בילד. הזכאות נקבעת על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי בהתאם לליקויים השונים ולמידת התלות של הילד בזולת.

על מנת לקבל קצבת ילד נכה יש צורך שהילד יסבול ממחלה או לקות אשר מוכרת ככזו המזכה על ידי ביטוח לאומי. הקצבה ניתנת רק לילד המצוי בביתו ולא לכזה הנמצא במסגרת הכוללת פנימייה.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי – גמלת סיעוד

גמלת סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת בהתאם לתנאים שונים למי ששוהה בביתו או בדיור מוגן. הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם למבחן תלות ובהתאם להכנסותיו של האדם הסיעודי. על מנת להיות זכאים לסל השירותים של גמלת סיעוד יש צורך שהאדם הסיעודי לא יקבל במקביל קצבת שירותים מיוחדים של ביטוח לאומי או קצבת עזרה לזולת של משרד הביטחון.

מבחינת התנהלות מול ביטוח לאומי לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע לבית התובע אחות שתבדוק את מצבו. כאשר ההגבלה בתפקוד הינה זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה מוגבלת.

 

התנהלות מול ביטוח לאומי – קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית ניתנת למי שסובל מנכות גופנית, שכלית או נפשית אשר פגעה בכושר השתכרותו ב-50% או יותר. גם עקרת בית אשר איבדה את כושרה לתפקד במשק הבית תהיה זכאית לקצבת נכות כללית. הועדה הרפואית של ביטוח לאומי היא שקובעת את דרגת אי הכושר והדרגה הגבוהה ביותר היא מעל 74% אובדן כושר וזו מזכה בקצבה המלאה.

אל טופס תביעת הנכות הכללית יש לצרף טופס לרופא המשפחה בקופת חולים בכל הנוגע למצבו הרפואי והתפקודי של התובע. יש לצרף גם תעודות רפואיות לרבות סיכומי מחלה מבתי חולים ותוצאות של בדיקות רפואיות שונות שנערכו בתקופה האחרונה. יש לצרף לתביעה הצהרה על הכנסות שלא מעבודה כמו גם טופס הצהרה והודעה למחלקת הביטוח והגביה.

 

הבטחת הכנסה

הבטחת הכנסה היא קצבה חודשית המבטיחה שכל עובד בישראל יזכה לרמת חיים מינימלית. הסכומים להם זכאים האנשים עבור קצבת הבטחת הכנסה ניתנים בהתאם לשכר ההורים, גודל המשפחה והרכבה. השלמת הכנסה ניתנת למי שמשתכר מעבודה או מהכנסות ממקור אחר אך היא נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית המוגדרת לשם מחייה. הקצבה ניתנת הן כהשלמה לתשלומי מזונות והן כהשלמה לשכר נמוך מעבודה או לקצבאות שונות.

 

גמלת ניידות

גמלת הניידות כוללת מספר היבטים החולשים על כל ההוצאות אשר עלול אדם אשר נפגע כושר תנועתו להיעזר בהם. לבעלי קושי תנועתי ניתן סיוע כלכלי לרכישת רכב אחת לתקופה לצד מתן קצבת ניידות חודשית קבועה  על מנת להקל על חיי המבוטח המתקשה בניידותו. קצבת ניידות אינה מחליפה את קצבת הנכות אלא מהווה השלמה נוספת כחלק מהפיצוי שמציע המוסד לביטוח לאומי בעבור מעוטי יכולת תנועה.

 

עמותת קול הזכויות

עמותת קול הזכויות מתמחה בנושא של זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ומיצוי זכויות מול ביטוח לאומי. במידה ואתם מתקשים למצות את זכויותיכם מול ביטוח לאומי בכל הנוגע לגמלת ילד נכה או במיצוי הזכויות מול רשויות אחרות אנו הכתובת עבורכם. אתם לא לבד, אנחנו כאן למענכם.

 

מובטל בן 45 ומעלה זכאי לעד 175 ימים. מובטל מעל גיל 35 אשר בן זוגו ושני ילדים קטינים תלויים זכאי לעד 175 ימים. מובטל מעל גיל 35 ללא תלויים זכאי לעד 138 ימים. מובטל בגילאים שבין 28 ועד 35 זכאי לעד 100 ימים. מובטל מתחת לגיל 25 זכאי לעד 50 ימים.

על מנת לקבל קצבת הבטחת הכנסה יש להיות תושב ישראל למשך תקופה של לפחות שנתיים רצופים. נדרש שגובה ההכנסה של התובע לא יעבור רף מסוים שנקבע בחוק. ההכנסה המחושבת לעניין זה היא הן הכנסה מעבודה והן הכנסה שאינה מעבודה כמו גם ההכנסה של בן/ בת הזוג.

גמלת סיעוד ניתנת לקשיש המתגורר בבית ואשר זקוק לעזרה נוספת של אדם אחר לצורך ביצוע פעולות יום יומיות בסיסיות. גמלת סיעוד ניתנת גם למי שזקוק להשגחה בבית לשם שמירה על בטיחותו. רכיבי וגובה הגמלה נחלקים לשש רמות שונות והוא נקבע על פי תוצאות הניקוד בבדיקת הערכת התלות.

על מנת להיות זכאי לקצבת ניידות יש להיות תושבי ישראל אשר מתגוררים בישראל. על הזכאים להיות בעלי אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות כפי שאלו נקבעו בוועדה הרפואית. אנשים בעלי רישיון נהיגה נדרשים להיות בעלי 40% מוגבלות בניידות לפחות, בעוד שמי שאין לו רישיון נהיגה, אך יש מורשה נהיגה שמסיע אותם צריכים להיות בעל 60% מוגבלות בניידות לפחות.

התנהלות מול ביטוח לאומי
התנהלות מול ביטוח לאומי
תוכן עניינים