לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

פטור מהמתנה בתור

להאזנה:

 

חיים עם מוגבלות שכלית, נפשית או אוטיזם היא משימה לא פשוטה ועל כן, מעניקה המדינה שלל הקלות למשתייכים לאוכלוסיות אלה. בין הקלות אלה, מוענקת לאנשים עם מוגבלות או אוטיזם זכות לקבלת פטור מהמתנה בתור במקום ציבורי או לחלופין בהמתנה לקבלת שירות מגוף ציבורי.

במידה והינכם בעלי ממוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם או במידה והינכם מלווים של אדם הסובל ממוגבלות או מאוטיזם – כדאי שתקראו על מנת שתהיו מודעים לזכותכם על פי חוק.

 

מהו פטור מהמתנה בתור

פטור מהמתנה בתור הוא פטור שמאפשר לאנשים הסובלים ממוגבלות שכלית, נפשית או אוטיזם לא לעמוד בתור לצורך קבלת שירות ממקום או גוף ציבורי.

 

חובת נותן השירות

בכפוף לפסיקת בית המשפט – נותן שירות ציבורי חייב לספק, לכל הפחות, עמדה או קופה אחת שבה ניתן שירות בהיעדר המתנה בתור לאדם עם מוגבלות. אולם, במידה וישנה קופה או עמדת שירות אחת בלבד הנותנת שירות לבעלי פטור מהמתנה בתור – מחויב נותן השירות להציב שילוט ברור וגדול אשר מפנה לקופה המיועדת.

פטור מהמתנה בתור
פטור מהמתנה בתור

 

פטור מהמתנה בתור – מי זכאי?

במדינת ישראל, אנשים להם יש מוגבלות שכלית, אוטיזם או מובלות נפשית יהיו זכאים לא לעמוד בתור לקבלת שירות ציבורי כזה או אחר. אולם, על מנת שזכאות זו תהיה בתוקף, עליהם להיות בעלי תעודת נכה מן המוסד לביטוח לאומי או לחלופין, ממשרד הביטחון אשר מציינת את הזכאות לאי עמידה בתור.

 

פטור מהמתנה בתור – אוכלוסיות היעד

כאמור לעיל, אנשים להם יש מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם לא נדרשים לעמוד בתור על מנת לקבל שירות ציבורי. להלן, נסקור את ההגדרה לאוכלוסיות אותן מנינו לעיל.

 

מוגבלות שכלית התפתחותית

מוגבלות שכלית התפתחותית הינה מצב שבשל חוסר התפתחות או לחלופין, התפתחות לקויה של הכושר השכלי של האדם – הופכת יכולתו להתנהגות מסתגלת להיות מוגבלת ועל כן, הוא נזקק לקבלת טיפול.

 

איתור מוגבלות שכלית התפתחותית

הלכה למעשה, משרד הרווחה הוא הגורם האחראי על טיפול ואבחון של אנשים החיים עם מוגבלות. כמו כן, ובהתאם לזאת, אבחון המוגבלות וקביעת אופן ודרכי הטיפול נעשים בכפוף להחלטת ועדת אבחון מטעם משרד הרווחה.

 

מוגבלות נפשית

ניהול חיים עם מגבלה, הפרעה או מחלה נפשית היא אתגר לכל דבר ועניין הן לסובל מן המגבלה הנפשית והן למשפחה שלו. בשל כך, מדינת ישראל מעניקה הטבות, זכויות ייחודיות ושירותים לאוכלוסייה זו בשלל תחומי חיים.

 

אוטיזם

החיים על הרצף האוטיסטי הם אתגר לכל דבר ועניין – אולם, במדינת ישראל, זכאים אנשים המשתייכים לאוכלוסייה זו להטבות כאלה ואחרות שמטרתן להקל  על מהלך חייהם – ביניהן, פטור מהמתנה בתור.

 

נשים בהיריון

נשים בהיריון הינן אוכלוסייה אשר זכאית לקבלת פטור מעמידה בתור במקומות ציבוריים מסוימים. אולם, לאדם עם מוגבלות לו יש פטור מהמתנה בתור וכן, לאדם מבוגר שעבר את גיל 80, תהיה קדימות על פניהן.  כמו כן, נותן השירות רשאי מן האישה להציג מסמכים שמעידים על כך שהינה אכן בהריון על מנת שתוכל לממש את זכותה.

 

אזרחים שעברו את גיל 80

בדומה לנשים בהיריון, גם אזרחים ותיקים שעברו את גיל 80 זכאים שלא לעמוד בתור לצורך קבלת שירות במקומות ציבוריים כאלה ואחרים. כמו כן, לאדם עם מוגבלות תהיה קדימות על פניהם.

אולם, לאזרח המבוגר תהיה קדימות על פני האישה ההרה. בנוסף, חשוב לדעת כי האחראי על התור רשאי לבקש מן האזרח הותיק תעודה שתוכיח כי עבר את גיל 80 – זאת, על מנת להעניק לו את הזכאות לפטור מהמתנה בתור.

 

עבור מי תקפה הזכאות לפטור מהמתנה בתור

הלכה למעשה, הזכאות לפטור מהמתנה בתור תקפה לא רק לאדם עם המוגבלות, אלא גם למלווה שלו. אולם, תוקף זה רלוונטי רק במידה והמלווה נמצא בהמתנה בתור לטובת וביחד עם האדם הסובל מן המוגבלות.

 

מה מוגדר כשירות ציבורי

כאמור לעיל, הפטור רלוונטי כאשר ההמתנה בתור היא לצורך קבלת שירות ציבורי. הלכה למעשה, בכפוף לסעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – שירות ציבורי הינו שירות שניתן במקום ציבורי או לחלופין, על ידי גוף ציבורי.

 

מהו מקום ציבורי

בכפוף לסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מקום ציבורי נחשב לכל מקום שבו ניתן שירות לכל האוכלוסייה או לחלופין, לחלק לא מסוים של האוכלוסייה.

 

מהו גוף ציבורי

בכפוף לסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – גוף ציבורי כולל את הכנסת, משרדי הממשלה השונים וכל היחידות הכפופות להן, צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית ולמעשה, כל גוף הנתון תחת ביקורת המדינה בכפוף לחוק מבקר המדינה.

 

חריגים לזכאות לפטור מהמתנה בתור

יחד עם זאת, חשוב להכיר ולדעת כי הזכאות לפטור מהמתנה בתור איננה תקפה במקרים כאלה ואחרים.

 

המתנה ברכב

במידה וההמתנה בתור הינה בתוך רכב, הזכאות לפטור מהמתנה בתור איננה תקפה.

 

תור אותו ניתן לקבוע מראש

הלכה למעשה, במידה ומדובר בתור אותו ניתן לקבוע מראש – תהיה הזכאות לפטור לא תקפה.

 

תור קצר

במידה וזמן ההמתנה בתור הוא קצר, אין חובה מטעם נותן השירות לספק את השירות ללא המתנה.

 

המתנה בתור לתחבורה ציבורית

המתנה בתור לתחבורה ציבורית אינה מקרה בו פטור מהמתנה בתור הינו רלוונטי.

 

המתנה בתור לקבלת שירות רפואי

בעת המתנה בתור לשירות רפואי לא תהיה קדימות לבעל הפטור על פני אחרים המכים בתור.

 

כיצד ניתן לממש את הזכות לפטור מעמידה בתור

להלן נפרט את האופן בו ניתן לממש, בפועל, את הפטור מעמידה בתור.

 

קבלת הפטור

ראשית, לזכאים לפטור מעמידה בתור נשלחת תעודה נכה עליה כתוב “פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה”.

 

מה נדרש לעשות בעת עמידה בתור

בעת עמידה בתור, רשאי האדם עם המוגבלות בעל הפטור ו\או המלווה שלו – לגשת לאדם האחראי על ניהול התור ולבקש לקבל את השירות עבורו הם מחכים בהיעדר המתנה בתור.

 

הצגת תעודת הנכה

יחד עם זאת, חשוב להכיר כי זכותו המלאה של האחראי לבקש מבעל המוגבלות לראות את תעודת הנכה – זאת, על מנת לוודא כי אכן זכאי לפטור מעמידה בתור. אולם, האחראי על התור אינו רשאי כלל לשאול מהי המוגבלות ממנה סובל בעל הפטור.

 

נשיאת תעודה מזהה

הלכה למעשה, במקרה ותעודת הנכה נעדרת תמונה, ייתכן ויידרש בעל הפטור לשאת תעודת זהות או לחלופין, תעודה מזהה אחרת בה נמצאת התמונה שלו.

 

פטור מהמתנה בתור לבעלי מוגבלות או אוטיזם

הזכאות לפטור הינה זכותם של בעלי מוגבלויות ו\או אוטיזם וכן, של המלווים אותם. על כן, הינם רשאים לממש אותה בכל הזדמנות רלוונטית בעת המתנה לקבלת שירות ממקום ציבורי ו\או מגוף ציבורי. למידע נוסף על מימוש זכויות לילדים עם צרכים מיוחדים – כנסו.

תוכן עניינים