לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

מות יולדת ותינוקה

להאזנה:

 

מקרה של מות יולדת ותינוקה במהלך הלידה או אחריה הוא טרגדיה בלתי נתפסת. האב מוצא את עצמו במצב בו רגעי הלידה המשמחים מתחלפים בשכול קשה מנשוא. חשוב להכיר את הזכויות שלהם אדם זכאי מביטוח לאומי וגופים אחרים במצב קשה זה ויש לתת את הדעת גם לגבי הנושא של הגשת תביעה לפיצויים במידה והאירוע נגרם כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה.

 

דמי קבורה

חשוב לדעת שהביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה גם במקרה של מות יולדת ותינוקה במהלך הלידה. התשלומים מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לחברה הקדישא או כל גוף אחר שהורשה לעסוק בקבורה כדין וחתם על הסכם עם הביטוח הלאומי לצורך עניין זה.

באופן עקרוני הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה והשירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד אך במקרים קשים כמו של מות יולדת ותינוקה יימצאו פתרונות גם במידה והלווית האם או היילוד יתעכבו בשל הנסיבות.

 

קצבאות עקב פטירת היולדת

הביטוח הלאומי בישראל מספק הגנה סוציאלית אוניברסלית לתושבי המדינה לרבות מתן זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים ומענה למי שהחיים “הפילו” עליו הפתעות קשות.

מי שאשתו נפטרה במהלך ידה יהיה זכאי בדרך כלל לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי. מטרת קצבה זו היא להבטיח אמצעי קיום מינימאלי לשארי הנפטר והקצבה ניתנת כאשר הנפטר היה תושב ישראל, כאשר דמי ביטוח לאומי שולמו על ידו כחוק בחייו ולאחר שהוא השלים את תקופת ההכשרה. במרבית המצבים של מות יולדת ותינוקה מתקיימים תנאים אלו.

 

קצבה מיוחדת לבן הזוג

במקרה של בת זוג שנפטרה בזמן הלידה או בתוך שנה ממועד הלידה, בן הזוג זכאי לקבל גם קצבה מיוחדת העומדת כיום על 3,243 ₪ בחודש. קצבה מיוחדת זו משולמת עבור כל ילד שנולד ושרד באותה הלידה ונמצא בישראל. קצבה זו משולמת למשך 12 חודשים מפטירת היולדת כאשר בן הזוג זכאי לקצבת שאירים למשך 24 חודשים כאשר הוא לא זכאי לקצבת שאירים עבור הילוד.

מות יולדת ותינוקה
מות יולדת ותינוקה

 

תגמול מיוחד לבן זוג שהפסיק את עבודתו

כאשר בן הזוג של היולדת שנפטרה נאלץ להפסיק את עבודתו למען הטיפול בילד, הוא יהיה זכאי לתגמול מיוחד בהתאם לגובה שכרו. התגמול ניתן עבור כל יום בו הוא נעדר מעבודתו בין אם הוא שכיר או עצמאי. סכום התגמול מחושב לפי השכר בחודשים שקדמו להפסקת העבודה, כפי שמחושבים דמי לידה לאב. תגמול זה ישולם למשך 15 שבועות מיום פטירת היולדת.

 

מענק לימודים

​​​לאחר מות יולדת ותינוקה במידה ולבני הזוג ילדים נוספים האב האלמן עשוי להיות זכאי גם למענק לימודים עבור כל ילד המצוי בגילאי בית ספר. הביטוח הלאומי משלם מענק בגובה כ1,000 ₪ עבור כל ילד בתחילת שנת הלימודים. המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים במהלך חודש אוגוסט טרם פתיחת שנת הלימודים הבאה.

 

תביעת חברת הביטוח או הפנסיה

קיימים סוגים רבים של ביטוחים הכוללים אלמנט של ביטוח חיים לרבות בביטוח הפנסיוני, ביטוח מנהלים, ביטוח אבדן כושר עבודה וכן הלאה. מלבד מיצוי זכיות מול בטוח לאומי חשוב לאחר מות יולדת לבדוק את הזכאות לפיצויים בהתאם לפוליסות הביטוח הפרטיות שהיולדת רכשה. ביטוח נפוץ שיכול לזכות בפיצוי משמעותי הוא ביטוח ריסק למקרים של מוות מוקדם.

 

הגשת תביעת רשלנות

עד כה עסקנו בזכויות של האב האלמן מהביטוח הלאומי ומול חברות הבטוח והפנסיה. בכל מקרה של מות יולדת ותינוקה חשוב לבדוק אם הפטירה נגרמה כתוצאה מרשלנות רפואית. לשם כך יש להוכיח כי היו כשלים או מחדלים שבמניעתם הצוות הרפואי היה יכול להציל את היולדת ותינוקה.

 

אי זיהוי מצוקה עוברית

מחדלים המהווים התרשלות במעמד הטיפול יכולים להתרחש סביב מצוקה עוברית. במידה והצוות הרפואי לא קרא כראוי את פלט המוניטור אשר אותת על מצוקה עוברית וכתוצאה מכך לא פעל בדחיפות לקידום וסיום הלידה, על מנת לחלץ את העובר במהירות ולהציל את חיי וחיי היולדות, הדבר עשוי להיחשב כרשלנות רפואית המצדיקה תביעה.

יש צורך להוכיח כי התקיימה במקרה הנדון חריגה מהפרקטיקה הרפואית המקובלת לאותו סוג של מקרה וכתוצאה מאותה חריגה נגרם מותה של היולדת ושל העובר או היילוד.

 

ההבדל בין מות יילוד למות עובר

בתביעות פיצויים של רשלנות רפואית בלידה חשוב להבדיל בין מקרים של מות יילוד לבין מות עובר, משום שקיים הבדל משמעותי בגובה הפיצויים. תיקי רשלנות שבהם הילודים נולדו חיים ומתו זמן קצר אחרי הלידה צפויים לקבל פיצויים משמעותיים יותר מאשר מקרים שבהם העובר מת עוד ברחם אמו. הדבר נובע מהרכיב של כושר השתכרות בפיצוי.

 

גובה הפיצויים עקב מות יולדת ותינוקה

פיצויים שניתנים במקרה של פטירה בעקבות רשלנות רפואית הם משמעותיים ביותר. סכומים אלו מורכבים מראשי נזק כמו כאב וסבל , אובדן פוטנציאל השתכרותי ופוטנציאל ההכנסה, קיצור תוחלת החיים, הוצאות שונות לרבות קבורה ומצבה וכן הלאה. סכומי הפיצוי במקרים מעין אלו, במידה והתביעה מתקבלת, עשויים להגיע למיליון ₪ ומעלה בהתאם לנסיבות.

 

יצירת קשר וקבלת מענה

במידה וחווית אובדן של בת זוג במהלך לידה אתה מוזמן ליצור קשר עם קול הזכויות לשם עמידה על כל הזכויות המגיעות לך כדין. העמותה מתמחה בתחום של זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים וצברה ידע וכלים במיצוי זכויות באופן כללי. במידה ותרצה לבדוק את האפשרות של הגשת תביעה על רשלנות נוכל גם לקשר אותך עם עורכי דין המתמחים בתחום.

על מנת להוכיח את הרשלנות הרפואית, יש להראות קיום קשר סיבתי בין אותה התרשלות לבין המוות של היולדת והיילוד. מבחינת דיני הראיות יש צורך להוכיח קשר סיבתי בהסתברות של למעלה מ-50% על מנת לקבל פיצוי. במצב של “סיבתיות עמומה” בית המשפט עשוי להעביר את נטל ההוכחה מהתובע לנתבע על מנת שזה ישלול את הטענה כי המוות נגרם עקב רשלנותו.

תביעות רשלנות רפואית מתיישנות בדרך כלל תוך 7 שנים מיום המקרה. לכן חשוב לברר את הזכאות לתביעה בתוך זמן קצר לאחר הפטירה. חשוב להבין שגיבוש תיק תביעה אורך זמן ממושך, כך שכדאי להתחיל באיסוף הממצאים והראיות מוקדם ככל שניתן. ברגע שהתביעה עצמה מוגשת נעצר מרוץ ההתיישנות והתיק יתנהל בבית המשפט עד לסיומו.

סיבוכים במהלך ההכנה ללידה, בלידה עצמה או לאחריה יכולים להתרחש ולגרום לנזקים גופניים, הן לאם והן ליילוד. ישנם סיבוכים אותם לא יכול למנוע הצוות הרפואי בעוד סיבוכים מסוימים הם תוצאה של רשלנות רפואית. לא כל סיבוך הוא תוצר או מוגדר כרשלנות ויש להוכיח קשר סיבתי בין פעולות הצוות, הסיבוך והנזק.

לידה שקטה מוגדרת כלידה של עובר ללא רוח חיים במשקל של 500 גרם או יותר כמו גם, לידת ילוד מת החל מהשבוע ה 22 להריון. לידה שקטה מאופיינת בשקט מבכי לאחר הלידה, בניגוד ללידת תינוק חי, שלרוב בוכה מיד אחרי הלידה. מות העובר בלידה שקטה עלול להתרחש באופן צפוי, כאשר נעשית הפסקת הריון יזומה או בצורה טבעית ללא כל הכנה מוקדמת.

תוכן עניינים