לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

תביעת רשלנות רפואית בהריון

להאזנה:

 

אם נגרם לכם או לתינוקכם נזק כתוצאה מפעולות רפואיות או הימנעות מפעולות במהלך ההריון, כאשר הלידה הסתיימה בפגיעה ואף חלילה בפטירה, אם תינוקכם סובל ממחלה או תסמונת שלא אותרו במהלך ההריון – ניתן לבדוק את זכאותכם להגיש תביעת רשלנות רפואית בהריון. על סמך מה מתקבלת הזכאות וכיצד מגבשים תביעה לבית המשפט? המידע מוגש לכן משפחות יקרות, באהבה:

 

לפני שנתחיל, הנה כמה נתונים על רשלנות בהריונות בישראל:

  • כ-21,000 פניות מתרחשות מידי שנה לוועדה להפסקת הריון.
  • אחת מ-1000-1200 לידות תתרחש עם תסמונת או מחלה גנטית.
  • עשרות אלפי תביעות רשלנות רפואית בהריון מוגשות לבתי המשפט בכל שנה.

 

נתונים אלה לא נועדו להרתיע או ליצור דרמה, אלא כדי להמחיש עד כמה נפוצה סוגיית הרשלנות הרפואית בהריון. לראיה – אם שכיחותן של תסמונות ומחלות גנטיות כה גבוהה, הרי שבפועל כמות הפניות לוועדה להפסקת הריון היו צריכות להיות כפולות ומכופלות.

למעשה, ילדים שבאו לעולם עם תסמונת קשה ומכמירת לב שניתן היה לאבחן אותה עוד במהלך ההריון אך הדבר לא נעשה, נחשבים למי שהולדו בעוולה ועל כן הם והוריהם זכאים להגיש תביעת רשלנות רפואית בהריון ולקבל פיצוי במובהק.

יתר המקרים, כמובן נתונים בספק. ספק זה נקשר לנסיבות הנפרדות והמיוחדות שהכיל כל הריון ובמסגרתו התרחשו פעולות מצד הצוות הרפואי המטפל. כאשר הלידה או ההריון עצמו הסתיימו בנזק לאם או לתינוקה, יש לבחון את טיב הפעולות הרפואיות שבוצעו ולהבין האם מדובר במקרה של רשלנות רפואית.

כמובן שלא כל לידה שהסתיימה בנזק נחשבת לרשלנית. לדוגמה, כאשר הצוות ממליץ ליולדת לשקול לידה בניתוח קיסרי בשל הימצאות בקבוצת סיכון מסוימת, אך היא מעדיפה בכל זאת ללדת בלידה רגילה ועל אף כל ההשלכות והמשמעויות שהוסברו לה. במקרה לדוגמה, בוצע דיקור מי שפיר לאם, שהחליטה להשאיר את הריונה על אף שעוברה אובחן עם סבירות גבוהה לתסמונת דאון.

מן הצד השני, תביעת רשלנות רפואית בהריון תתאים למקרים שבהם למשל חלה לידה עם מחלה קשה, שניתן היה לאתר במעמד ההריון אך הבדיקה שבוצעה לשם כך הייתה רשלנית והתוצאה לא השתקפה כראוי. אפשרות נוספת היא שההרה כלל לא הופנתה לבדיקות מסוימות, או שבוצעו בדיקות שלא לצורך, למשל בדיקת חלבון עוברי להריון תאומים.

תביעת רשלנות רפואית בהריון
תביעת רשלנות רפואית בהריון

 

מתי מתרחשת רשלנות רפואית בהריון?

עיקר המקרים מבוססים על מעקב שגוי לאורך ההריון: כזה שלא אותרו בו מחלות, מומים או תסמונות, הריון שבו פענוח הבדיקות היה שגוי, תהליך מעקב חלקי בלבד, או כזה שאיננו מלווה את ההורים בצורה הרפואית המקובלת ועוד.

הבסיס המרכזי לתביעות רשלנות, נובע מההנחה שלפיה אם היה מועבר להורים מידע מוקדם ומדויק בנוגע למצב ההריון והתפתחות העובר, אולי הם היו מקבלים החלטה מסוימת בנוגע להמשך ההריון ואף לגבי סוג הלידה, במטרה למנוע מעצמם ומילדם העתידי לחיות חיים רצופי סבל ומאבקים.

בהגשת תביעת רשלנות רפואית בהריון, קיימת חשיבות גדולה במיוחד למסמכים הרפואיים ובדגש על התיעוד הרפואי הפנימי של הצוות, על מהלך הבדיקות שבוצעו לאורך ההריון, תלונות, אשפוזים ועוד. כל אלה יסייעו כמובן להצביע על הקשר בין מחדל, כשל, שגיאה והתרשלות שאירעו מצד הצוות המטפל לבין הנזקים שעמם הסתיים ההריון בסופו של דבר.

 

על הריון בסיכון והקשר שלו לתביעות רשלנות בהריון

חלק מההריונות מוגדרים בסיכון לאור מאפיינים שונים הנכללים בהם: קבוצת גיל בקרב היולדת, תוצאות בדיקות ומהלך התפתחות ההריון, רקע מיילדותי, מחלות רקע, הריונות מרובי עוברים, הריונות החווים סיבוך או מאפיינים ייחודיים (מיקום השלייה למשל, או מנח העובר לקראת הלידה) ועוד.

הריונות בסיכון מכילים פרוטוקולים וסטנדרטי טיפול רפואיים ברורים וידועים, לאורם נדרש הצוות המטפל לפעול. כך, כאשר תגיע יולדת הנמצאת בקבוצת הסיכון, ידע הצוות הרפואי לתת להריונה את המענה המתאים ולהימנע ככל יכולתו מלידה הכרוכה בנזקים.

כאשר אישה שעל אף נסיבותיה לא משויכת לקבוצת סיכון מתאימה במהלך ההריון, לא מודעת להימצאותה בהריון בסיכון ואף לא מקבלת הנחיות טיפול מתאימות לרבות שמירת הריון, ביצוע מעקב הריון תדיר במרפאה להריון בסיכון, בדיקות מוניטור תכופות ואף התחשבות בהריון בסיכון בבואה ללדת – הדבר עלול להיחשב כרשלנות רפואית.

 

בדיקות הריון והקשר שלהן לרשלנות רפואית

כל אישה הרה צפויה לעבור כמה וכמה בדיקות במהלך ההריון, שנועדו לאתר ולשלול מומים, מחלות ובעיות שמצביעות על הריון בלתי תקין. בדיקה שתוצאתה הייתה בלתי תקינה או שאיננה כמצופה, מולידה שורה של החלטות רפואיות נלוות במטרה להבין האם וכיצד ניתן להמשיך את ההריון ולהשלים אותו בצורה תקינה.

חלק מהבדיקות, יצביעו על מחלה, מום או תסמונת מהם סובל העובר במובהק והם יועברו להורים על השלכותיהם המדויקות בכדי שאלו יקבלו החלטה אישית מתאימה. כאשר תוצאות הבדיקה לקויות אך הרופא המטפל או הצוות הרפואי לא פועל בנושא, לא מעביר את הדבר לידיעת ההורים ואף נמנע מלהסביר על משמעות הדבר, הם יהיו זכאים לתבוע ככל שילדם נולד עם בעיה רפואית שניתן היה לאבחן מבעוד מועד.

גם כאשר מגלים ההורים בדיעבד כי היה עליהם לפנות למרפאה לייעוץ גנטי אך הרופא המטפל לא הפנה אותם כנדרש, כאשר היה על האם לבצע בדיקת NIPT, סיסי שלייה או דיקור מי שפיר אך היא לא יודעה על כך ולא קיבלה לכך הפנייה וגם כאשר מהלך הבדיקה עצמו היה רשלני – קיימת הזכאות להגיש תביעת רשלנות רפואית.

 

כיצד מגישים תביעת רשלנות רפואית בהריון?

אם אחד או המקרים הבאים שתוארו כאן תואם את מהלך הריונכם, או אם אתם סבורים שהצוות הרפואי ביצע מהלכים לא תקינים במהלך ההריון והם אלו שהסבו נזק לאם ולתינוקה, תוכלו לפנות לייעוץ משפטי כדי לבדוק האם ייתכן שזוהי רשלנות בהריון.

זכות הייעוץ עומדת לכם תמיד ומול כל גורם ללא הגבלה. תוכלו לבחור בעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית וגם באפשרות להתייעץ בחינם או בתשלום סמלי עם מחלקות משפטיות המאפשרות זאת. יחד עם זאת, את ניהול התביעה עצמה מומלץ לבצע מול עורך דין המנוסה בתביעות מהסוג הזה, שכן מדובר בהוכחות מורכבות במיוחד.

חשוב לשמור את כל מסמכי ההריון על התיעוד הרפואי המלא, תוצאות הבדיקות, אולטרסאונד, טיפול תרופתי, אשפוזים אם היו, פנייה לרופאים מסוימים, רשומות רפואיות מהרופאים המטפלים, פלטים מתוצאות בדיקות מוניטור, פירוט מעקב הריון מול אחיות קופת החולים ועוד. מומלץ לתייק ולשמור הכל באופן כרונולוגי, כדי שיהיה ניתן להניח את האצבע על הנקודה המדויקת בה התרחשה התרשלות ולקשור בינה לבין הנזקים בפועל.

עם כל המסמכים יש לגשת למומחה רפואי פרטי שיאבחן את הנסיבות והנזקים ויגבש מסקנות שיסייעו להתהוות התביעה. חוות דעתו צפויה להגדיל את הסיכויים לכך שהשופט ישתכנע ויפסוק מהמקרה פיצויים משמעותיים.

 

לסיכום, תביעת רשלנות בהריון היא עסק מורכב, אך לעתים הכרחי

נזקי הריון עשויים להיות קשים ולייצר להורים ולילדיהם מציאות חיים מורכבת ומאתגרת. בתוך מכלול זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ראינו לנכון לפרט גם כיצד לפעול כאשר התרחשה רשלנות בהריון, שגרמה לנזקים מסוימים ושנובעים ממנה זכויות שיכולות לסייע.

הדבר איננו סותר מתן זכויות לילדים עם צרכים מיוחדים שיתקבלו בכל מקרה, כמו גמלת ילד נכה, הנחות במס, מסגרות חינוך מיוחדות ועוד. עמותת קול הזכויות מסייעת ומכוונת כל דורש עד למימוש הזכויות המלאות בכל אחד מהתהליכים, לרבות תביעת רשלנות רפואית בהריון ותשמח לעמוד גם לרשותכם בכל שאלה בנושא.

תוכן עניינים