לתת כמו הפרחים,
מפיצים ריח לכולם:
בלי חשבונות, בלי תמורה,
סתם משום שהם פרחים.


"סיפור כמו הפרחים"

אסתר קל

תרמו עכשיו בטופס תרומה דיגיטלי


בחרו סכום לתרומה, מטבע ותדירות, ואז בחרו סוג התשלום.

הצטרפו אלינו בתרומה


תומכים בפרויקט זכויות מקצה לקצה בחינוך, ברווחה, בבריאות ובביטוח לאומי.
אנחנו עוזרים במיצוי זכויות למשפחות שבהן גדלים ילדים עם צרכים מיוחדים.

ב-8 השנים האחרונות עזרנו למשפחות להשיג כ-100,000,000 ₪.

עכשיו פנינו למשפחות בפריפריה הרחוקה, צפון ודרום הארץ.

עזרו לנו להגיע לכולן ולוודא שגם הן מקבלות את מה שמגיע להן.

אפשרויות תרומה נוספות:

העברה בנקאית

בנק לאומי
סניף 666
חשבון 16050065
על שם עמותת קול הזכויות

משלוח צ'ק

לפקודת "קול הזכויות"
לרח' היצירה 14, רמת גן
מיקוד 52521

תרמו עכשיו בטופס תרומה דיגיטלי


בחרו סכום לתרומה, מטבע ותדירות, ואז בחרו סוג התשלום.

הצטרפו אלינו בתרומה


תומכים בפרויקט זכויות מקצה לקצה בחינוך, ברווחה, בבריאות ובביטוח לאומי.
אנחנו עוזרים במיצוי זכויות למשפחות שבהן גדלים ילדים עם צרכים מיוחדים.

ב-8 השנים האחרונות עזרנו למשפחות להשיג כ-100,000,000 ₪.

עכשיו פנינו למשפחות בפריפריה הרחוקה, צפון ודרום הארץ.

עזרו לנו להגיע לכולן ולוודא שגם הן מקבלות את מה שמגיע להן.

אפשרויות תרומה נוספות:

העברה בנקאית

בנק לאומי
סניף 666
חשבון 16050065
על שם עמותת קול הזכויות

משלוח צ'ק

לפקודת "קול הזכויות"
לרח' היצירה 14, רמת גן
מיקוד 52521

לסיוע ולשאלות אנא השאירו פרטים