לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

מנובמבר 2016 קצבאות ילדים החולים במחלות קשות וממושכות גדלות

חוזר נכות מס’: 1989 ט”ז חשון, תשע”ז 2016 ,נובמבר 17
נושא: קצבת ילד נכה
תת נושא: קצבת ילד נכה לילדים המקבלים טיפול רפואי קשה וממושך שם החוזר: הגדלת הקצבה ואופן קביעת הזכאות לילדים המקבלים טיפול רפואי קשה וממושך מטרת החוזר לידע את פקידי התביעות בדבר תיקון חקיקה המגדיר זכאות לילד נכה הזקוק לטיפול רפואי קשה וממושך, מגיל לידה ועד גיל 18.

להמשך הקריאה לחץ כאן או על התמונה >>>

מנובמבר 2016 קצבאות ילדים החולים במחלות קשות וממושכות גדלות
להמשך הקריאה לחץ כאן

 

תוכן עניינים