מאפריל 2015 – תוספת לילדים המוגדרים כילדים התלויים לחלוטין בזולת

החל מאפריל 2015, התעדכן סכום התוספת לקצבה והוא עומד על סכום של 1,927 ₪. סה”כ ילד מגיל 3 עד גיל 18, המקבל בנוסף לגמלת ילד נכה גם גמלת תלות מוחלטת בזולת, יקבל סכום העומד על 4,488 ₪.
ניתן לקבל את התוספת רטרואקטיבית עד שנה אחורה, בהתאם להחלטת ביטוח לאומי.

לפי הגדרת הביטוח הלאומי, ילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת הוא ילד שזקוק לעזרה, בכל שעות היממה, בביצוע כל פעולות היום יום: הלבשה, אכילה, רחצה היגיינה אישית וניידות עצמית בבית (הבדיקה מתבצעת ביחס לביצוע פעולות אלה בקרב בני גילו).

הזכאות היא החל מגיל שלוש ונקבעת על ידי מבחני תפקוד ותלות בביצוע פעולות היום יום.

הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה וסבורים שילדם עומד בקריטריונים המפורטים לעיל, ימלאו את טופס בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה המופיע באתר הביטוח הלאומי, בנוסף מומלץ לצרף דו”ח חינוכי מהמסגרת בה לומד הילד ודו”ח רפואי המתייחסים לתפקודו של הילד בביצוע פעולות היום יום.

את הטפסים יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם, ועל בסיס זה תוזמנו לביטוח הלאומי לבדיקת הזכאות.

הורים אשר מגישים תביעה בפעם הראשונה לצורך קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה צריכים לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית ולדרוש להיבדק במבחני תלות בזולת.

שימו-לב, ילד שכבר נמצא בעבר זכאי לקבלת קצבת תלות מוחלטת בזולת, התוספת תתבצע באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה מחודשת.

תוכן עניינים