מאפריל 2015 – תוספת לילדים המוגדרים כילדים התלויים לחלוטין בזולת