הרצאת

בנושא:

רשלנות רפואית בקרב
חולים אונקולוגיים

24.05 | 19:00

יוליה בן משה

מנכ”לית עמותת
קול הזכויות לחולי סרטן

עו"ד דוד פייל

שותף ומייסד משרד
עו״ד פייל ושות׳

ההרצאה תעסוק בסוגיות הבאות:

הרשמה להרצאה

כל שנה מאובחנים בארץ כ 30,000 חולים חדשים בסרטן.
מיצוי מהיר ונכון של סל הזכויות יכולים לפנות את האדם לתהליך ההבראה שלו.
על מנת לעזור לחולים להתפנות לתהליך ההבראה שלהם, הוקמה עמותת
"קול הזכויות לחולי סרטן".
העמותה מסייעת ונותנת תמיכה אישית ומקצועית ע"י אנשים שמשלבים נסיון חיים
אישי ומומחיות בנושאים של זכויות חולי סרטן.