לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

ניידות גודל רכב

להאזנה:

 

בקצבאות ניידות גודל הרכב נחשב לפרמטר חשוב, שמשפיע על סכום הגמלה שתשולם בפועל. מכיוון שהרכב מהווה את “רגליהם” של בעלי הקצבה, חשוב להתעכב על סוגיית גודל הרכב והשפעותיה על היקף הגמלה ולסייע לכם ההורים, לדרוש במכלול הזכויות וההטבות שנובעות ממנה.

 

שימוש ברכב פרטי לצורך התניידות ילדכם

הורים לילדים עם הגבלה בניידות עקב פגיעה בגפיים, שיתוק או מחלה מסוימת, זכאים להטבות שונות שנועדו לסייע ולהקל על המשפחה כולה, כאשר היא נעה ממקום אחד לאחר. ניידות גודל רכב מכילה בתוכה הטבות כלכליות רבות, ביניהן קבלת הקצבה החודשית וגם הטבות כמו פטור מתשלום אגרת הרכב, הלוואה עומדת לרכישת רכב או מימון לאבזור הרכב בהתאם לצרכיו.

 

גמלת ניידות ילדים – מה בדיוק צריך לדעת?

גמלת ניידות מעניקה סל של הטבות שונות, שנועדו להקל על ההתניידות ולאפשר לילדים מידה מסוימת של עצמאות מחוץ לביתם. בין ההטבות הקיימות כאמור תתקבלנה קצבה חודשית והלוואות לרכישת רכב, הלוואה לרכישת רכב מיוחד מותאם לנכה, הלוואה למימון אביזרי התניידות, החזר הוצאות על רכישת כיסא גלגלים, תג חניה לנכה ועוד.

הטבות נוספות עשויות להיות פטור מתשלום השתתפות עצמית בקבלת שירותים מסוימים בקופות חולים וכן זכאות להגשת תביעה לקצבאות נוספות כמו שר”ם, ילד נכה, נכות כללית ועוד.

נקודה חשובה: רק ילדים מעל גיל 3 שנקבעה להם הגבלה בניידות בשיעור של 80% מטעם וועדה רפואית בלשכת הבריאות יהיו זכאים לקצבת הניידות והטבותיה. בלא זכויות אלה, לא ניתן יהיה לעמוד בפני הוועדה לגודל הרכב, עליה נפרט מיד.

ניידות גודל רכב
ניידות גודל רכב

 

גמלת ניידות לילדים בגירים (מעל 18)

אם ילדכם עבר את גיל 18 וחודש, זכאותו עשויה להימשך אך ייתכנו שינויים בתנאים המזכים בהטבות שהתקבלו עד כה במסגרת גמלת הניידות. אחד השינויים הבולטים בהקשר זה הוא המעבר ממתן קצבת ניידות לקבלת קצבת נכות כללית. למעשה, הורים שילדיהם קיבלו קצבת נכות ילד התבקשו בחלק מהמקרים לבחור האם להמשיך לקבלה או לעבור לקבל את קצבת הניידות לה הם נמצאו זכאים.

כעת משבגרו אותם הילדים, ייתכן שהם יתבקשו לעבור לגמלת נכות כללית שבמסגרתה יהיה אפשר לכלול גם את סכומי קצבת הניידות. כאן אנו נכנסים כבר אל תנאי ניידות גודל רכב, שכן כאשר לילד בגיר קיים רישיון נהיגה ושיעור הגבלתו בניידות עומד על 40% ומעלה, הוא זכאי לקצבה מלאה. לחילופין, הוא יהיה זכאי לה גם ללא רישיון נהיגה, אך בקביעת הגבלת ניידות של 60%.

אם התניידותו של הילד מתרחשת בתחבורה ציבורית או בהסעות מיוחדות, ייתכן שהמוסד לביטוח הלאומי יקבע את זכאותו לקבלת גמלת ניידות לחסר רכב, כל עוד חלה עמידה בתנאים מסוימים.

 

מושג נוסף שחשוב להכיר: מורשה נהיגה

ילדכם יהיה זכאי לגמלת ניידות כל עוד שאושר לו מורשה נהיגה. מורשה נהיגה הוא קרוב משפחה או אדם המטפל בילד בשוטף ועליו לקבל אישור מהמוסד לביטוח הלאומי כדי לנהוג ברכב המשמש את הילד המקבל את גמלת הניידות.

 

ניידות גודל רכב והשפעתו על הקצבה

כפי שכבר ציינו, במסגרת זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מתקבלת בשל הזכאות לגמלת ניידות קצבה חודשית בסכום מסוים, כאמור בהתאם לאישור וועדה רפואית בלשכת הבריאות שקבעה הגבלת ניידות בשיעור של 80%.

גמלה זו מחושבת לפי מספר יחסית גדול של פרמטרים, מרביתם מתייחסים לגודל הרכב המשמש להסעת הילד. ככל שנפח המנוע של אותו כלי רכב יהיה גדול יותר, כך צפוי סכום הקצבה לגדול. בנוסף, בהתאמה, ישנה עלייה או תוספת לקצבה ככל שבאותו כלי רכב מותקן גם מתקן הרמה לכיסא גלגלים ואבזור המשמש להסעת ילד נכה.

 

סכום הקצבה

בטבלה המפורטת כאן, תוכלו לראות את סכום הקצבה לילדים עם 80% ניידות ומעלה. שימו לב שסכומי הקצבה משתנים מדי שנה לפי מחירי הדלק, ביטוחי הרכב ומחירי תיקונים ואחזקת הרכב. להלן הנתונים המתייחסים לשנת 2022:

גודל הרכב ילד שמשתמש בכיסא גלגלים ילד שאינו משתמש בכיסא גלגלים ילד שזקוק למתקן הרמה לכיסא גלגלים
עד 1,300 סמ”ק 1,704 ש”ח 1,704 ש”ח 1,786 ש”ח
עד 1,800 סמ”ק 2,360 ש”ח 2,360 ש”ח 2,492 ₪
עד 2,000 סמ”ק 2,464 ש”ח 2,464 ש”ח 2,600 ₪
מעל 2,000 סמ”ק 3,043 ש”ח 3,043 ש”ח 3,211 ₪
רכב עם אביזרים מיוחדים 3,583 ש”ח

 

ניידות גודל רכב: הוועדה לגודל הרכב

על מנת לממש את ההטבות של ניידות גודל רכב ולקבל את קצבת הניידות החודשית, הזכאים לגמלת ניידות צריכים לעבור וועדה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מדובר בוועדה נוספת לעניין מימוש הזכויות שנובעות מקביעת ההגבלה בניידות והיא איננה מתפקדת כוועדה חלופית לוועדה הרפואית של לשכת הבריאות, שקבעה את שיעור ההגבלה המזכה.

וועדת גודל הרכב קובעת בפועל את הזכאות לגודל הרכב וההתאמות המיוחדות המתבקשות. בנוסף היא מחליטה על מידת הזכאות ל”רכב מיוחד” ולאבזור מיוחד שיותקן בתוך הרכב. כך למשל, הוועדה תבדוק את הצורך בהתאמת רכב להסעת ילד שמתנייד בכיסא גלגלים. הוועדה היא זו שתקבע את סוג ודגם הרכב ועל פי כך תקבעה גובה הקצבה.

חשוב לציין כי גודל הרכב שהוועדה קובעת מובא כהמלצה בלבד, בעוד שאם קיים אבזור מיוחד שנקבע כי יש להתקין בתוך הרכב הוא מובא כקביעה מחייבת. מי שיחליט שלא לקבל את המלצת הוועדה לגבי גודל הרכב ולרכוש רכב בגודל אחר, עושה זאת על חשבונו והדבר לא ייחשב כאחת מזכויותיו למימוש.

 

ניידות גודל רכב – התהליך המלא

כדי לפנות לוועדה לגודל הרכב, תצטרכו תחילה לפנות למחלקת הניידות במוסד לביטוח לאומי. שם יעבירו את פנייתכם למכון הרפואי לזהירות בדרכים. לאחר שתתקבל פנייתכם, מחלקת התאמת רכב מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים תזמן אתכם לוועדה.

לוועדה תצטרכו להביא תעודת זהות (כולל הספח עם רישום ילדכם), מסמכים רפואיים עדכניים וכמובן את האביזרים הרפואיים שמשמשים את ילדכם ושיש לקחת בחשבון כשמתאימים את הרכב לצורכיהם. מכיסא גלגלים ועד לציוד חמצן או ציוד האכלה.

לאחר כחודש יישלח אליכם פרוטוקול הוועדה. במידה ואינכם שלמים עם החלטת הוועדה תוכלו לערער עליה תוך 60 ימים. לאחר מכן תצטרכו לפנות לביטוח הלאומי על מנת לממש את זכויותיכם ולקבל את קצבת הניידות החודשית.

 

לסיכום:

גמלת הניידות היא צעד הכרחי ומרכזי מאוד במימוש הזכויות הרפואיות של ילדכם, המגיעה בד בבד עם מימוש חופש ההתניידות וטיפוח עצמאותו, יכולתו של ילדכם לשהות במחיצתכם כראוי מחוץ לבית ולהגיע לכל מקום נדרש עבורו, מטיפולים מיוחדים דרך מסגרת החינוך ועד לבילויים, טיולים או כל פעילות חיצונית אחרת.

המסלול לקביעת שיעור הניידות ומימוש הזכויות ממנו נחשב לארוך למדי ומשלב בתוכו הן את המוסד לביטוח הלאומי, הן את לשכת הבריאות המחוזית ולסיום גם את המרב”ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) הקובע בזכאות לגמלת ניידות גודל רכב שכל אחד רשאי להשתמש בו.

 

הדרך ארוכה, אך אתם לא צועדים בה לבד!

עמותת קול הזכויות הוקמה במטרה להנגיש לכם, הורים יקרים, את מכלול הזכויות הנובעות ממצבם של ילדכם. באתר שלנו תמצאו מידע שימושי ורב בנוגע לסדרי הפעולות שיש לבצע במימוש כל זכות קיימת, לרבות זכויות בניידות, זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך, זכויות לקצבאות שונות ועוד. לליווי, תמיכה ועזרה מקצועית מול כל אחד מהגופים בהם קיימת זכאות כלשהי, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונסייע גם לכם.

תוכן עניינים