לוגו קול הזכויות חדש סופי לבד

רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

להאזנה:

 

טכנולוגיית האולטרסאונד היא בין הפיתוחים המשמעותיים ביותר ברפואה המודרנית, והיא מאפשרת לרופאים להעריך את מצב העובר, לעקוב אחר צמיחתו, ולאבחן פגמים פוטנציאליים או סיבוכים בריאותיים בשלב מוקדם להתפתחותו. למרבה הצער, רשלנות רפואית בבדיקות אולטרסאונד אינה עניין נדיר. בשורות הבאות נסביר על ההשלכות של מחדלים רפואיים מסוג זה והדרך שבה יכולים נפגעיהם לקבל פיצוי על נזקיהם.

 

מהי רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד?

במהלך ההיריון, האם ההרה בדרך כלל עוברת בדיקות אולטרסאונד כחלק מהמעקב הטרום לידתי. בדיקות אלו כוללות סריקות שגרתיות, לצד סקירות מערכות מוקדמות ומאוחרות, שנועדו לעקוב אחר התפתחותו התקינה של העובר ולשלול ליקויים תורשתיים ומומים באיברים שונים.

כאשר יילוד נולד עם עיוותים שניתן היה לאבחן במסגרת בדיקות בהריון ובכלל זה בבדיקת האולטרסאונד, ומתעורר חשד לכך שהבדיקות בוצעו באופן רשלני או שפענוחן בוצע באופן לקוי שהוביל להעלמת מידע חיוני מההורים – תיתכן קבלת פיצוי כספי בגין רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד.

 

מה בין רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד והולדה בעוולה?

הולדה בעוולה היא תפיסה משפטית מורכבת שסובבת סביב הטיעון ש”מותו היה טוב מחייו”. היא מתייחסת לטענה כי ניתן היה למנוע את לידתם של ילדים הסובלים מפגיעה רפואית קשה או מוגבלות הנובעת מתסמונת, מחלה גנטית או מום, אם הצוות הרפואי לא היה מתרשל בתפקידו במהלך ההיריון.

רשלנות רפואית הולדה בעוולה היא עילה להגשת תביעה נזיקית, כשההורים טוענים שלא נמסר להם מידע מספק על מצב העובר בהריון, שהיה מאפשר להם לקבל החלטה מושכלת לגבי המשך ההריון. ייתכן שחוסר המידע הזה הוא שהוביל את ההורים ללדת ילד עם הפרעה גנטית, מום או ליקוי רפואי אחר, שהיו בוחרים להפסיק את ההיריון בגינו, לו היו מודיעים להם על קיומו.

רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד
רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

 

כיצד רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד משפיעה על יכולתם של ההורים לקבל החלטה מושכלת בנוגע לעתיד ילדם?

החוק קובע שלהורים הזכות לעצב את חייהם כראות עיניהם ולהימנע מהאתגרים המשמעותיים של גידול ילד עם מוגבלות קשה. זה כולל את הזכות לפנות לוועדה להפסקת הריון במקרה שמתגלה מום התפתחותי או גנטי בעובר.

אולם במידה והצוות הרפואי לא מוסר מידע מלא ורלוונטי על מצב העובר להוריו, ובכך פוגע ביכולת ההורים לקבל החלטה מושכלת, ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית והולדה בעוולה. הדבר רלוונטי כאמור, גם במקרים של בדיקות סונאר שבוצעו או פוענחו בצורה בלתי תקינה, וכתוצאה מכך לא נודע להורים לעתיד על הליקויים הרפואיים בעובר עוד בזמן ההריון.

 

מה ניתן לעשות במידה ומתעורר חשד לרשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד?

אם אתם חושדים שהתרחשה רשלנות רפואית בבדיקת האולטרסאונד בהריון, ואתם סבורים שנמסר לכם מידע חלקי או שגוי על מצב העובר, וילדכם אובחן עם מום, תסמונת או מחלה שניתן היה לגלות במהלך ההיריון – מומלץ להתייעץ עם עורך דין בהקדם האפשרי לגבי האפשרות להגשת תביעת פיצויים כנגד הגורם הרפואי ו/או המוסד הרפואי האחראיים למחדל.

 

הצורך בחוות דעת מרופא מומחה בהגשת תביעת רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

אם עורך הדין חושד כי אכן מדובר בתוצר של רשלנות רפואית, הוא רשאי להפנות את התיק לרופא מומחה בעל מומחיות בתחום הרלוונטי לתביעה. בדרך כלל, למומחה זה יהיה ניסיון במיילדות ורפואת פוריות, אך במקרים מסוימים, ההפניה היא למומחה אולטרסאונד או מומחה לגנטיקה, בהתאם לאופי הספציפי של הכשל שהתרחש.

הרופא המומחה יעריך האם קיימות ראיות מספיקות לתמיכה בטענה בדבר רשלנות רפואית בבדיקה, והאם ניתן להוכיחה בבית המשפט. במידה והמומחה יקבע כי קיים בסיס להגשת תביעת נזיקין, הוא ייתן חוות דעת מקצועית ומנומקת בנושא, על סמך עיון במסמכים הרפואיים ובדיקה גופנית של הילד. חוות דעת זו תוגש לבית המשפט יחד עם התביעה.

 

מה צריך להוכיח במסגרת תביעת רשלנות בבדיקת אולטרסאונד?

במקרי הולדה בעוולה בעקבות בדיקת אולטרסאונד כושלת, בתביעת הרשלנות הרפואית תידרש הוכחה שהצוות הרפואי שביצע את הבדיקה או טיפל בממצאיה, פעל באופן רשלני. ההצלחה בתיק, תלויה ביכולת להוכיח קשר סיבתי בין התנהלות מבצעי הבדיקה או מפענחיה, לבין אי מניעת הנזק ליילוד ולהוריו. היינו, אי הפסקת ההריון בשל אי הבאת המידע על מצב העובר לידיעת הוריו בשל התרשלות הגורמים הרפואיים שמעורבים היו בביצוע הבדיקה.

יש להוכיח שלא נמסר להורים מידע רפואי מספק ומקיף ולהבהיר כי לו היו מקבלים אותו, הם היו יכולים להפסיק את ההריון ולקבל את אישור הוועדה. אם הוכח הקשר הסיבתי, על ההורים להוכיח גם כי אכן היו בוחרים בהפסקת הריון.

 

כיצד נקבע סכום הפיצוי שניתן לקבל בתביעת הולדה בעוולה על רקע רשלנות בבדיקת אולטרסאונד?

במקרים של הולדה בעוולה, על הפיצוי שנפסק לכסות את כל ההוצאות הנוספות שנגרמו להורים עקב גידול ילד בעל צרכים מיוחדים. גובה הפיצוי נקבע בהתאם למספר השנים שנותרו עד להגעת הילד לבגרות. לאחר שהילד יגיע לבגרות, ההורים יקבלו פיצוי עבור התמיכה השוטפת בילדם, אשר צפויה להימשך עד סוף חייהם.

הפיצויים שיפסקו יתייחסו גם לאובדן פוטנציאל השתכרות עתידי, שכן היילוד היה יכול להתפרנס אלמלא הנכות. יש לקחת בחשבון את הפגיעה בכושר ההשתכרות של הילד ולפצות בסכום משמעותי את ההורים שיצטרכו לכסות את הפער.

מלבד הפסדי שכר, ההורים זכאים לפיצוי בגין כל ההוצאות הרפואיות שנגרמו להם, לרבות תרופות, טיפולים פרא-רפואיים, טיפול סיעודי, שיקום, הוצאות נסיעה, דיור מותאם, תמיכה נפשית, פסיכותרפיה, ייעוץ רפואי, חוות דעת רפואיות של מומחים ועוד.

 

ראשי נזק לא ממוניים בתביעות רשלנות בבדיקות אולרסאונד

הפיצוי בתביעות הולדה בעוולה מביא בחשבון גם את הכאב, הסבל ועוגמת הנפש שנגרמו מהרשלנות הרפואית וכן את הפגיעה באוטונומיה של ההורים, שכן זכותם לקבל החלטה מושכלת נפגעה. כל הגורמים הללו תורמים לפיצויים ניכרים, המגיעים לרוב למיליוני שקלים.

 

לסיכום – סבורים שנפגעתם מרשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד? אל תתמודדו עם זה לבדכם!

תביעות רשלנות רפואית בבדיקות אולטרסאונד, מוגשות על רקע כשלים בביצוע הבדיקה בהריון או פענוחה התקין, שגרמו לנזקים חמורים לילוד ולהוריו. במקרים כאלה עלולים ההורים שלא להיות חשופים למידע חשוב על מצב העובר, ועקב כך – להביא לעולם ילד עם מוגבלות קשה, כגון תסמונת דאון, שיתוק מוחין, ניוון שרירים, מומים בגפיים ועוד.

עמותת קול הזכויות מוקדשת לתמיכה בהורים שנפגעו ממחדלים אלו, על ידי מתן מידע מפורט על זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים והענקת סיוע והכוונה בכלל התהליכים הבירוקרטיים הכרוכים במימוש זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי הגורמים המקצועיים שיכולים לסייע לכם לקבל את המגיע לכם, אל תהססו לפנות אלינו בכל עת.

למידע נוסף על התמודדות עם השלכות הפגיעה מרשלנות בבדיקות בהריון – פנו עוד היום להתייעצות עם עמותת קול הזכויות: 077-996-9258.

תביעות הולדה בעוולה יש להגיש תוך 7 שנים מיום הלידה של תינוק בעל מום או נכות, או מיום האבחון שלהם. ראוי לציין כי בעבר ניתן היה לתבוע עד להגיעו של הילד לגיל 25, אך התיישנות זו בוטלה וכיום רק במצבים חריגים ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות הסטנדרטית מעבר ל- 7 שנים מהולדת התינוק או גילוי המום.

למבקשים להגיש תביעה בגין הולדה בעוולה בשל רשלנות רפואית באולטרסאונד, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתיקי רשלנות בהריון ובלידה. חשוב להמציא לעו”ד תיק הריון מלא, הכולל את כל המסמכים הרפואיים, כולל תוצאות הבדיקה וסיכום הלידה, שיכולים להציג ראיות לרשלנות ולנזקי היילוד. גם עמותת קול הזכויות מספקת הדרכה וליווי בתהליך של הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה, עד להשלמת הטיפול בתביעה וקבלת פיצויים ראויים. 

הפיצויים בתביעות הולדה בעוולה צפויים להיות משמעותיים, ולעיתים מגיעים אף להיקף של מיליוני שקלים בשל ההשפעה הכלכלית הניכרת של המחדל על חיי המשפחה בהווה ובעתיד.

בנוסף לכיסוי הוצאות רפואיות, טיפולים פרא-רפואיים, שיקום ועוד עלויות נלוות, ניתן לדרוש בתביעת רשלנות כזו גם פיצוי בגין הפסדי שכר ואובדן השתכרות עתידית פוטנציאלית עקב מוגבלותו של הילד, וכן הוצאות עבור טיפולים רגשיים, פסיכותרפיה, נסיעות, דיור מותאם, וחוות דעת רפואיות של מומחים. זאת בנוסף לפיצוי על הכאב, הסבל ועוגמת הנפש שנגרמו להורים וילדם בשל המחדל.

תוכן עניינים